Du är här: Funktioner > Polar löpprogram

Polar löpprogram

Polar löpprogram är ett personligt program baserat på din konditionsnivå, utformat så att du tränar på rätt sätt och inte överanstränger dig. Det är intelligent, anpassar sig till din utveckling och anger när det kan vara en god idé att sakta farten lite och när du ska öka ett snäpp. Varje program är skräddarsytt för din tävling och tar hänsyn till dina personliga egenskaper, träningsbakgrund och förberedelsetid. Programmet är gratis och finns tillgängligt i Polar Flow webbtjänst på www.polar.com/flow.

Programmen finns för tävlingar på 5 km, 10 km, halvmaraton and maraton. Varje program har tre faser: Grundträning, upptrappning och nedtrappning. Faserna är utformade för att successivt utveckla dina träningsresultat och se till att du är redo på tävlingsdagen. Träningspass med löpning är indelade i fem typer: lätt jogging, medelsvår löpning, långdistanslöpning, tempolöpning och intervall. Alla träningspass innehåller uppvärmnings-, arbets- och nedvarvningsfaser för optimala resultat. Du kan dessutom välja att göra styrke-, core- och rörlighetsövningar för att stödja din utveckling. Varje träningsvecka består av två till fem löppass, och den totala träningstiden per vecka varierar från en till sju timmar beroende på din konditionsnivå. Minimilängden för ett program är 9 veckor och den maximala träningstiden är 20 månader.

Mer information om Polar löpprogram finns i denna djupgående guide. Eller läs mer om hur du kommer gång med löpprogrammet.

Skapa ett Polar löpprogram

 1. Logga in på Flow webbtjänst på www.polar.com/flow.
 2. Välj Program från fliken.
 3. Välj din tävling, namnge den, ange tävlingsdatum och när du önskar starta programmet.
 4. Besvara frågorna om din fysiska aktivitetsnivå.*
 5. Välj om du vill att stödövningar ska ingå i programmet.
 6. Läs och fyll i frågeformuläret om fysisk aktivitetsförmåga.
 7. Granska ditt program och justera eventuella inställningar vid behov.
 8. När du är klar väljer du Starta program.

*Om fyra veckors träningshistorik finns tillgänglig kommer det att fyllas i på förhand.

Starta ett löpmål

Innan du startar ett träningspass ska du kontrollera att du har synkroniserat ditt träningspassmål med din enhet. Träningspassen synkroniseras till din enhet som träningsmål och du startar dem från din Dagbok. Följ vägledningen i din enhet under träningspasset.

 1. I din enhet går du till Dagbok.
 2. Välj en dag för att visa schemalagt mål.
 3. Välj mål och sedan sportprofil.
 4. Tryck på STARTA och följ vägledningen.

Om du vill göra ett mål för en annan dag väljer du bara en dag från din Dagbokoch startar det schemalagda träningspasset för den dagen.

Följ din utveckling

Synkronisera dina träningsresultat från din enhet till Flow webbtjänst via USB-kabeln eller Flow-appen. Följ din utveckling från fliken Program. Du ser en översikt över ditt aktuella program och hur du har utvecklats.