Du är här: Komma igång > Ladda batteriet

Ladda batteriet

När du har packat upp M400 ska du börja med att ladda batteriet. Låt din M400 laddas helt innan du börjar använda den för första gången.

M400 har ett internt uppladdningsbart batteri. Använd USB-kabeln som följer med produkten för att ladda den via USB-porten på din dator.

Du kan ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar den via ett vägguttag ska du använda en USB-nätadapter (medföljer inte produkten). Om du använder en USB-laddare, ska du se till att adaptern är märkt med ”output5Vdc” och att den ger minst 500mA. Använd endast en erforderligt säkerhetsgodkänd USB-strömadapter (Märkt med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller “CE”).

Ladda inte Polar-produkter med en 9-voltsladdare. Om du använder en 9-voltsladdare kan din Polar-produkt skadas.

  1. Anslut mikro-USB-kontakten i USB-porten i M400, och anslut den andra änden av kabeln i datorn.
  2. Laddar visas på displayen.
  3. När M400 är helt laddad visas Laddning slutförd.

Lämna inte batteriet helt urladdat under en längre tid eller håll det inte fulladdat hela tiden, eftersom det kan påverka batteriets livslängd.

Ladda inte batteriet när M400 är fuktig.

Ladda inte batteriet i temperaturer under -10 °C eller över +50 °C.

Batteriets drifttid

Batteriets drifttid är upp till 8 timmar med GPS och pulssensorn. När det används endast i klockfunktionen med daglig aktivitetsövervakning är drifttiden ca 30 dagar. Drifttiden är beroende av flera faktorer, som t.ex. temperaturen i miljön som M400 används i, funktionerna du använder samt batteriets livslängd. Drifttiden minskar markant vid temperaturer en bra bit under fryspunkten. Om du bär M400 under din jacka hjälper du till att hålla den varmare och öka drifttiden.

Meddelanden om svagt batteri

Svagt batteri. Ladda

Batteriets laddning är låg. Du bör ladda M400.

Ladda före träning

Batteriet är för svagt för att registrera ett träningspass. Du kan inte starta ett nytt träningspass innan M400 har laddats.

När displayen är tom är batteriet helt urladdat och M400 har försatts i viloläge. Ladda din M400. När batteriet är helt urladdat. Det kan ta ett tag innan laddningsanimeringen visas på displayen.