Du är här: Träning > Funktioner under träning

Funktioner under träning

Lagra en varv-/mellantid

Tryck på START för att registrera en varvtid. Varvtider kan lagras automatiskt. I inställningarna för sportprofiler ställer du in Auto.varvtid till Varvsträcka eller Varvtid. Om du väljer Varvsträcka ska du ställa in sträckan som varje varvtid tas efter. Om du väljer Varvtid ska du ställa in en tid då varvtider fortlöpande ska lagras.

Låsa en pulszon eller hastighetszon

Tryck och håll in STARTA för att låsa den puls- eller hastighetszon du förnärvarande ligger i. Välj pulszon ellerhastighetszon. Du låser/låser upp zonen genom att trycka och hålla in STARTA. Om din puls eller hastighet kommer utanför den låsta zonen får du varningssignaler.

Ändra fas under ett träningspass i faser

Tryck och håll in LYSE. Snabbmeny visas. Välj Starta nästa fas från listan och tryck på STARTA (Om manuellt byte av fas valts när du skapar målet). Om du väljer automatisk ändras fasen automatiskt när du har avslutat en fas. Du kommer att få varningssignaler.

Ändra inställningar i Snabbmenyn

Tryck och håll in LYSE. Snabbmeny visas. Du kan ändra vissa inställningar utan att pausa ditt träningspass. Detaljerad information finns i Snabbmenyn.