Du är här: Inställningar > Snabbmenyn

Snabbmenyn

Snabbmeny i förträningsläge

I förträningsläge, tryck och håll in LYSE för att komma till inställningarna för den valda sportprofilen:

 • Träningsljud : Välj Av, Dämpat, Högt eller Mycket högt.
 • Pulsinställningar: Pulsformat: Välj Slag per minut eller % av maxpuls. Kontrollera pulszonens gränser: Kontrollera gränserna för dina pulszoner: Puls synlig för annan enhet: Välj eller Av. Om du väljer kan andra kompatibla enheter (t.ex. gymutrustning) detektera din puls.
 • GPS-registrering: Välj Av eller .
 • Stegsensor: Välj Kalibrering eller Välj sensor för hastighet. I Kalibrering, välj Automatisk eller Manuell. I Välj sensor för hastighet, ställ in källan för mätning av hastighetsdata: Stegsensor eller GPS. Se Polar stegsensor Bluetooth® Smart för mer information om kalibrering av stegsensor.
 • Hastighetsformat: Välj km/h (kilometer per timme) eller min/km(minuter per kilometer). Om du har valt Eng./Am. enheter, välj mph (miles per timme) eller min/mi (minuter per mile).
 • Automatisk paus: Välj eller Av. Om automatisk paus är På pausas ditt träningspass automatiskt när du slutar att röra på dig.
 • Automatisk varvtid: Välj Av, Varvsträcka eller Varvtid. Om du väljer Varvsträcka ska du ställa in sträckan som varje varvtid tas efter. Om du väljer Varvtid ska du ställa in en tid då varvtider fortlöpande ska lagras.

Snabbmeny i träningsdisplayen

I träningsfunktionen, tryck och håll in LYSE för att öppna Snabbmenyn. I träningsdisplayens Snabbmeny kan du:

 • Låsa knappar: Tryck på STARTA för att låsa knappar. För att låsa upp, tryck och håll in LYSE.
 • Ställa in bakgrundsbelysning: Slå ellerAv konstant bakgrundsbelysning. När bakgrundsbelysningen är aktiverad lyser det kontinuerligt. Du kan slå på och av konstant bakgrundsbelysning genom att trycka på LYSE. Observera att användning av den här funktionen förkortar batteriets livslängd.
 • Sök sensor: Söka efter en pulssensor eller stegsensor.
 • Stegsensor: Välj Kalibrering eller Välj sensor för hastighet. I Kalibrering, välj Automatisk eller Manuell. I Välj sensor för hastighet, ställ in källan för mätning av hastighetsdata: Stegsensor eller GPS. Se Polar stegsensor Bluetooth® Smart för mer information om kalibrering av stegsensor.
 • Intervalltimer: Skapa intervalltimers baserade på tid och/eller sträcka för att ta tid på arbets- och återhämtningsfaser i dina intervallträningspass. Välj Starta X,XX km / XX:XX för att använda en tidigare inställd timer eller skapa en ny timer i Ställ in timer.
 • Sluttidsberäknare: Ställ in sträckan för ditt träningspass så kommer M400 att beräkna sluttiden för träningspasset utifrån din hastighet. Välj Starta XX,XX km/X,XX mi för att använda en tidigare inställd målsträcka eller ställ in ett nytt mål iStäll in sträcka.
 • Aktuell positionsinfo: Detta val är endast tillgängligt om GPS är aktiverad för sportprofilen.
 • Aktivera positionsguiden: Funktionen Tillbaka till start visar dig vägen tillbaka till startpunkten för ditt träningspass. Välj Aktivera positionsguiden, och tryck på STARTA. Positionsguiden pil aktiverad visas och M400 går till displayen Tillbaka till start. Mer information finns i Tillbaka till start.

Snabbmeny i pausläge

I pausläge, tryck och håll in LYSE för att öppna Snabbmenyn. I pauslägets Snabbmeny kan du:

 • Låsa knappar: Tryck på STARTA för att låsa knappar. För att låsa upp, tryck och håll in LYSE.
 • Träningsljud : Välj Av, Dämpat, Högt eller Mycket högt.
 • Pulsinställningar: Pulsformat: Välj Slag per minut eller % av maxpuls. Kontrollera pulszonens gränser: Kontrollera gränserna för dina pulszoner: Puls synlig för annan enhet: Välj eller Av. Om du väljer kan andra kompatibla enheter (t.ex. gymutrustning) detektera din puls.
 • GPS-registrering: Välj Av eller .
 • Stegsensor: Välj Kalibrering eller Välj sensor för hastighet. I Kalibrering, välj Automatisk eller Manuell. I Välj sensor för hastighet, ställ in källan för mätning av hastighetsdata: Stegsensor eller GPS. Se Polar stegsensor Bluetooth® Smart för mer information om kalibrering av stegsensor.
 • Hastighetsformat: Välj km/h (kilometer per timme) eller min/km(minuter per kilometer). Om du har valt Eng./Am. enheter, välj mph (miles per timme) eller min/mi (minuter per mile).
 • Automatisk paus: Välj eller Av. Om automatisk paus är På pausas ditt träningspass automatiskt när du slutar att röra på dig.
 • Automatisk varvtid: Välj Av, Varvsträcka eller Varvtid. Om du väljer Varvsträcka ska du ställa in sträckan som varje varvtid tas efter. Om du väljer Varvtid ska du ställa in en tid då varvtider fortlöpande ska lagras.

GPS -registrering måste vara aktiverad för att använda automatisk paus eller distansbaserad automatisk varvtid.