Du är här: Träning > Polar stegsensor Bluetooth® Smart

Polar stegsensor Bluetooth® Smart

Para ihop en stegsensor med M400

Kontrollera att stegsensorn har fästs korrekt på din sko. Mer information om hur du installerar stegsensorn finns i användarhandboken för stegsensorn.

Du kan para ihop en stegsensor med din M400 på två sätt:

 1. Tryck på STARTA i klockfunktionen för att gå till förträningsläge.
 2. Håll stegssensorn intill din M400 och vänta tills den har hittats.
 3. Enhets-ID Para ihop Polar RUN xxxxxxxx visas. Välj Ja.
 4. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

eller

 1. Gå till Allmänna inställningar > Para och synka > Para ihop annan enhet och tryck på STARTA.
 2. M400 börjar söka efter din stegsensor.
 3. När stegsensorn har hittats visas Polar RUN xxxxxxxx på displayen.
 4. Tryck på STARTA, Ihopparning visas.
 5. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

Kalibrera stegsensorn

Kalibrering av stegsensorn förbättrar noggrannheten vid mätning av hastighet/tempo och sträcka. Vi rekommenderar att du kalibrerar sensorn innan du använder den för första gången, om du gör markant förändring av ditt löpsteg eller om sensorns placering på skon ändras betydligt (om du t.ex. har nya skor eller om du flyttar sensorn från din högra till din vänstra sko). Kalibreringen bör utföras i det tempo du normalt springer. Om du springer i olika tempo ska kalibreringen utföras i ditt genomsnittstempo. Du kan kalibrera stegsensorn antingen manuellt eller automatiskt.

När du tränar med en stegsensor kan du välja att antingen ta hastighetsdata från GPS eller från stegsensorn. För att ställa in detta, gå till Inställningar > Sportprofiler > Löpning > Stegsensor > Välj sensor för mätning av hastighet, och välj Stegsensor eller GPS.

Manuell kalibrering

Manuell kalibrering kan göras på två sätt. Du kan löpa en viss sträcka som du vet hur lång den är, och ställa in rätt sträcka i Snabbmenyn. Du kan även ställa in kalibreringsfaktorn manuellt ifall du känner till den faktor som ger dig rätt sträcka.

Ställ in korrekt varvsträcka

 1. Tryck på STARTA i klockfunktionen för att gå till förträningsläge och bläddra till profilen Löpning.
 2. Starta ett träningspass och spring en sträcka som du vet hur lång den är och är minst 400 meter.
 3. När du har sprungit sträckan trycker du på STARTA för att lagra en varv-/mellantid.
 4. Tryck och håll in LYS-knappen för att gå till Snabbmenyn och välj Stegsensor > Kalibrering > Manuell > Ställ in korrekt varvsträcka
 5. Ställ in den faktiska sträckan du sprang. Kalibrerigsfaktorn uppdateras.

Ställ in faktor

För att kalibrera stegsensorn manuellt genom att ställa in kalibreringsfaktorn, välj Inställningar > Sportprofiler > Löpning > Stegsensor > Kalibrering > Manuell > Ställ in faktor Om du känner till vilken faktor som ger dig korrekta sträcka. Kalibrerad. Faktor: xxxx visas när du är klar.

Manuell kalibrering kan även startas under ett träningspass när stegsensorn är i användning. Tryck och håll in LYS-knappen för att gå till Snabbmenyn och välj sedan Stegsensor > Kalibrering > Manuell.

Automatisk kalibrering

Automatisk kalibrering av stegsensorn görs utgående från GPS-data och sker i bakgrunden. Ditt aktuella tempo, steglängd och ackumulerad sträcka uppdateras och visas korrekt efter den automatiska kalibreringen. Din hastighet visas i grått på displayen tills kalibreringen är slutförd. Om du kalibrerar din stegsensor manuellt vid ett senare tillfälle, skrivs den GPS-baserade kalibreringsfaktorn över.

Den automatiska kalibreringen utförs två gånger och genomsnittet för de två kalibreringsfaktorerna används. I ditt nästa träningspass används genomsnittet för din tidigare kalibreringsfaktor och den faktor som du fick under det träningspasset.

Automatisk kalibrering startar efter 100 meter. Följande kriterier måste uppfyllas under kalibreringssträckan på 500 m.

 • Minst 6 satelliter måste vara tillgängliga
 • Hastigheten måste uppgå till minst 7 km/h
 • Mindre än 30 höjd-/fallmeter.

När du springer på olika underlag (t.ex. landsväg, terräng) bör du ha olika sportprofiler för att uppnå bästa kalibrering för varje underlag.

För att kalibrera stegsensorn automatiskt, välj

 • Inställningar > Sportprofiler > Löpning > Stegsensor > Kalibrering > Automatisk

Automatisk kalibrering kan även startas under ett träningspass när stegsensorn är i användning. Tryck och håll in LYS-knappen för att gå till Snabbmenyn och välj sedan Stegsensor > Kalibrering > Automatisk.

Stegfrekvens och steglängd

Stegfrekvens* är det antal gånger per minut som foten med stegsensorn slår i marken. Steglängden* är genomsnittslängden för ett löpsteg ((höger+vänster)/2), dvs avståndet mellan fotisättningarna. Löphastighet = steglängd * stegfrekvens * 2 Det finns två sätt att öka löphastigheten: Antingen genom att röra benen snabbare (högre stegfrekvens) eller genom att ta längre steg. Långdistanslöpare på elitnivå springer vanligtvis med en hög stegfrekvens på 85-95. I uppförsbackar är stegen kortare och stegfrekvensen högre. I nedförsbackar är stegen längre och frekvensen lägre. Löpare anpassar steglängden för att vinna hastighet: Steglängden ökar när farten ökar. Men ett av de vanligaste misstagen löpare gör, är att ta för långa steg. Den effektivaste steglängden är den som känns naturlig – den som känns bekvämast. Genom att styrketräna dina benmuskler kan du springa snabbare, då musklerna klarar av att föra dig framåt med längre steg.

Du bör också arbeta på att få en maximalt effektiv stegfrekvens. Frekvensen är svår att utveckla, men om man tränar korrekt kan man bibehålla samma frekvens under hela loppet och därmed optimera prestationen (om du springer i en tävling). För att utveckla frekvensen bör nerv-muskelkontakten tränas ganska frekvent. Ett träningspass med frekvensträning i veckan är en bra början. Lägg in lite frekvensträning i resten av din träningsvecka. Under långa, lätta pass kan du emellanåt lägga in sträckor med högre stegfrekvens. Ett bra sätt att öka steglängden är att styrketräna med backträning, löpning i mjuk sand eller trappträning. En träningsperiod på sex veckor med styrketräning ska ge märkbara resultat på steglängden, och om detta kombineras med träning för snabbare frekvens (som korta steg på den bästa 5 km farten), ska detta ge märkbara förbättringar av hastigheten.