Du är här: Funktioner > Aktivitetsmätning dygnet runt

Aktivitetsmätning dygnet runt

M400 mäter din aktivitet med en intern 3D-accelerometer som registrerar dina armrörelser.Den analyserar frekvensen, intensiteten och regelbundenheten av dina rörelser tillsammans med din fysiska information, så att du kan se hur aktiv du verkligen är i din vardag utöver din vanliga träning.

 

Aktivitetsmål

Din M400 ger dig ett aktivitetsmål varje dag och ger dig vägledning i hur du ska nå det. Det dagliga aktivitetsmålet är baserat på dina personliga data och inställning av aktivitetsnivå som du hittar i inställningarna för dagligt aktivitetsmål på Flow webbtjänst. Logga in på Flow webbtjänst, klicka på ditt namn/profilfoto i det övre högra hörnet och gå till fliken Dagligt aktivitetsmål i Inställningar.

I inställningarna för dagligt aktivitetsmål kan du välja bland tre aktivitetsnivåer, en som bäst beskriver din dagliga aktivitetsnivå (se nummer på bilden nedan).Under urvalsområdet (se nummer 2 i bilden nedan) kan du se hur aktiv du behöver vara för att nå ditt dagliga aktivitetsmål på vald nivå. Om du till exempel är kontorist och tillbringar större delen av dagen sittande förväntas du nå cirka fyra timmar av lågintensiv aktivitet under en vanlig dag.För personor som står och går mycket under sin arbetstid är förväntningarna högre.

Den tid du behöver för att vara aktiv under dagen för att nå ditt aktivitetsmål beror på vilken nivå du har valt och intensiteten i dina aktiviteter. Nå ditt mål snabbare med mer intensiva aktiviteter eller var aktiv i en något mer måttlig takt under hela dagen. Ålder och kön påverkar också intensiteten du behöver för att nå ditt aktivitetsmål. Ju yngre du är, desto intensivare måste din aktivitet vara.

Aktivitetsdata

M400 fyller gradvis upp en aktivitetsstapel för att ange dina framsteg mot ditt dagliga mål. När stapeln är full har du nått ditt mål. Du kan se aktivitetsstapeln i Dagens aktiviteter och i klockläge (ändra klockdisplay genom att trycka på och hålla in UPP).

I Dagens aktiviteter kan du se hur aktiv din dag har varit hittills och få förslag på hur du kan nå ditt mål.

  • Aktivitet
    • Aktiv tid: Aktiv tid anger den kumulativa tiden för kroppsrörelser som gynnar din hälsa.
    • Kalorier: Visar hur många kalorier du har förbrukat genom träning, aktivitet och BMR (Basalomsättning: den minsta metaboliska aktiviteten som krävs för att upprätthålla liv).
    • Steg: Steg du har tagit hittills. Antal och typ av kroppsrörelser registreras och omvandlas till en uppskattning av antal steg.
  • Kvar: Din M400 ger dig alternativ för att nå ditt dagliga aktivitetsmål. Den anger hur mycket längre du behöver vara aktiv om du väljer låg-, medel- eller högintensiva aktiviteter. Du har ett mål, men ett antal olika sätt att uppnå det. Det dagliga aktivitetsmålet kan nås med låg-, medel- eller högintensiva aktiviteter. I M400 betyder "upp" låg intensitet, "gång" medelhög intensitet och "jogging" hög intensitet. Du kan hitta fler exempel på låg, medelhög och hög intensitet på Flow webbtjänst och i mobilappen och välja bästa sättet att nå ditt mål.

Inaktivitetsvarning

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet är en viktig faktor för att upprätthålla hälsa. Förutom att vara fysiskt aktiv är det viktigt att undvika långvarigt sittande. Att sitta under långa tidsperioder är dåligt för hälsan, även de dagar då du tränar och få tillräckligt med daglig aktivitet. Din M400 lägger märke till om du är inaktiv för länge under dagen och på så sätt hjälper den dig att avbryta ditt sittande för att undvika de negativa effekter det har på din hälsa.

Om du har varit stilla i nästan en timme får du en inaktivitetsvarning - Det är dags att röra på dig visas. Res dig upp och hitta ditt eget sätt att vara aktiv. Ta en kort promenad, stretcha eller utför någon annan lätt aktivitet. Meddelandet försvinner när du börjar röra på dig eller trycker på valfri knapp. Om du inte börjar röra på dig inom fem minuter får du en inaktivitetsstämpel som du kan se i Flow-appen och på Flow webbtjänst efter synkronisering.

Du kan aktivera eller inaktivera varningen i Inställningar > Allmänna inställningar > Inaktivitetsvarning.

Flow-appen skickar samma meddelande om den har en Bluetooth-anslutning till din M400.

Både Polar Flow-appen och Polar Flow webbtjänst visar hur många inaktivitetsstämplar du har fått. Du kan därmed hålla koll på dina dagliga rutiner och göra förändringar för en aktivare vardag.

Sömninformation på Flow webbtjänst och i Flow-appen

M400 mäter din sömntid och sömnkvalitet (vilsam eller orolig) om du använder den på natten. Du behöver inte aktivera viloläget, enheten detekterar automatiskt från dina handledsrörelser att du sover. Sömntid och dess kvalitet (vilsam eller orolig) visas på Flow webbtjänst och i Flow-appen när M400 har synkroniserats.

Din sovtid är den längsta sammanhängande vilotid som äger rum inom 24 timmar från kl.18.00 till nästa dag 18.00Avbrott kortare än en timme i sömnen avbryter inte mätningen av sömn, men de tas inte med i beräkningen av sömntiden. Avbrott längre än en timme avbryter mätningen av sovtid.

De perioder när du sover vilsamt och inte rör dig mycket beräknas som vilsam sömn. De perioder när du rör dig och ändrar ställning beräknas som orolig sömn. Istället för att summera alla stillaliggande perioder lägger algoritmen större vikt vid längre än korta perioder. Andelen rofylld sömn visar hur stor andel av den totala sovtiden som du sov rofyllt. Andel rofylld sömn är mycket individuell och bör tolkas tillsammans med total sovtid.

Att veta andelen rofylld respektive orolig sömn ger dig en inblick i hur du sover på natten och om sömnen påverkas av eventuella förändringar i ditt dagliga liv. Detta kan hjälpa dig att hitta sätt att förbättra din sömnkvalitet och känna dig mer utvilad när du vaknar.

Aktivitetsdata i Flow-appen och på Flow webbtjänst

Med Polar Flow mobilapp kan du följa och analysera dina aktivitetsdata på språng och synkronisera dina data trådlöst från din M400 till Polar Flow webbtjänst. Flow webbtjänst ger dig den mest detaljerade inblicken i din aktivitetsinformation.

.