Du är här: Träning > Pausa/Stoppa ett träningspass

Pausa/Stoppa ett träningspass

1. För att pausa ett träningspass, tryck på TILLBAKA-knappen. Registrering pausad visas och M400 går till pausläge. För att fortsätta ditt träningspass, tryck på STARTA.

2. För att avsluta ett träningspass, tryck och håll in TILLBAKA-knappen i tre sekunder under träningsregistrering eller i pausläge tills Registrering avslutad visas.

Om du avslutar ditt träningspass efter en paus inkluderas inte tiden som förflutit under pausen i den totala träningstiden.