Du är här: Inställningar > Inställningar för sportprofiler

Inställningar för sportprofiler

Justera inställningara för sportprofilerna så att de passar dina träningsbehov. I M400 kan du redigera vissa inställningar för sportprofiler i Inställningar > Sportprofiler. Du kan till exempel aktivera eller avaktivera GPS  i olika sporter.

Ett bredare utbud av inställningsmöjligheter finns i Flow webbtjänst. Mer information finns i Sportprofiler i Flow.

Det finns fyra sportprofiler som visas i förträningsläget som standard. I Flow webbtjänst kan du lägga till nya sporter till din lista och synkronisera dem till din M400. Du kan ha maximalt 20 sporter åt gången. Antalet sportprofiler i Flow webbtjänst är inte begränsat.

Som standard i Sportprofiler hittar du:

 • Löpning
 • Cykling
 • Annan utesport
 • Annan innesport

Om du har redigerat dina sportprofiler i Flow webbtjänst före ditt första träningspass och synkroniserat dem till din M400 kommer sportprofillistan att innehålla de redigerade sportprofilerna.

Inställningar

För att se eller ändra inställningarna för sportprofiler, gå till Inställningar > Sportprofiler och välj den profil du vill redigera. Du får även åtkomst till inställningarna för den valda profilen från förträningsläget genom att trycka och hålla in LYSE.

 • Träningsljud : Välj Av, Dämpat, Högt eller Mycket högt.
 • Pulsinställningar: Pulsformat: Välj Slag per minut eller % av maxpuls. Kontrollera pulszonens gränser: Kontrollera gränserna för dina pulszoner: Puls synlig för annan enhet: Välj eller Av. Om du väljer kan andra kompatibla enheter (t.ex. gymutrustning) detektera din puls.
 • GPS-registrering: Välj Av eller .
 • Stegsensor: Välj Kalibrering eller Välj sensor för hastighet. I Kalibrering, välj Automatisk eller Manuell. I Välj sensor för hastighet, ställ in källan för mätning av hastighetsdata: Stegsensor eller GPS. Se Polar stegsensor Bluetooth® Smart för mer information om kalibrering av stegsensor.

 • Hastighetsformat: Välj km/h (kilometer per timme) eller min/km(minuter per kilometer). Om du har valt Eng./Am. enheter, välj mph (miles per timme) eller min/mi (minuter per mile).
 • Automatisk paus: Välj eller Av. Om automatisk paus är pausas ditt träningspass automatiskt när du slutar att röra på dig.

GPS -registrering måste vara aktiverad för att använda automatisk paus.

 • Automatisk varvtid: Välj Av, Varvsträcka eller Varvtid. Om du väljer Varvsträcka ska du ställa in sträckan som varje varvtid tas efter. Om du väljer Varvtid ska du ställa in en tid då varvtider fortlöpande ska lagras.

GPS -registrering måste vara aktiverad för att använda distansbaserad automatisk varvtid.