Du är här: Polar Flow > Synkronisering

Synkronisering

Du kan överföra data från din M400 via USB-kabeln och FlowSync-programmet eller trådlöst via Bluetooth Smart ® med Polar Flow-appen. För att kunna synkronisera data mellan M400 och Flow webbtjänst och appen måste du ha ett Polar-konto och FlowSync-programmet. Gå till flow.polar.com/start och skapa ditt Polar-konto för Polar Flow webbtjänst och ladda ner och installera FlowSync-programmet på din dator. Ladda ner Flow-appen till din mobil från App Store eller Google Play.

Kom ihåg att synkronisera och hålla data uppdaterade mellan din M400 och webbtjänsten och mobilappen var du än är.

Synkronisera med Flow App

Kontrollera följande före synkronisering:

 • Du har ett Polar-konto och Flow-appen.
 • Du har registrerat din M400 i Flow webbtjänst och synkroniserat data via FlowSync-programmet minst en gång.
 • Din mobila enhet har Bluetooth aktiverat och att flygplansläge inte är aktiverat.
 • Du har parat ihop din M400 med din mobil. Mer information finns i Ihopparning.

Du kan synkronisera data på två sätt:

 1. Logga in i Flow-appen och tryck och håll in TILLBAKA-knappen på din M400.
 2. Ansluter till enhet visas följt av Ansluter till app.
 3. Synkronisering slutförd visas när du är klar.

eller

 1. Logga in i Flow-appen och gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Para och synka > Synkronisera data och tryck på STARTA-knappen på din M400.
 2. Ansluter till enhet visas följt av Ansluter till app.
 3. Synkronisering slutförd visas när du är klar.

När du synkroniserar din M400 med Flow-appen synkroniseras även dina tränings- och aktivitetsdata automatiskt via en Internetanslutning till Flow webbtjänst.

För stöd och mer information om hur du använder Polar Flow-appen, gå till www.polar.com/en/support/Flow_app

Synkronisera med Flow webbtjänst via FlowSync

För att synkronisera data med Flow webbtjänst måste du ha FlowSync-programmet. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner och installera det innan du försöker synkronisera.

 1. Anslut mikro-USB-kontakten i USB-porten i M400, och anslut den andra änden av kabeln i datorn. Kontrollera att FlowSync-programmet körs.
 2. FlowSync-programmet öppnas på din dator och synkroniseringen startar.
 3. Slutförd visas när du är klar.

Varje gång du ansluter din M400 till din dator kommer Polar FlowSync-programmet att överföra dina data till Polar Flow webbtjänst och synkronisera alla inställningar du kan ha ändrat. Om synkroniseringen inte startar automatiskt ska du starta FlowSync från skrivbordsikonen (Windows) eller från programmappen (Mac OS X). Varje gång en uppdatering av mjukvara finns tillgänglig kommer FlowSync att meddela dig och uppmana dig att installera den.

Om du ändrar inställningar i Flow webbtjänst medan M400 är ansluten till din dator ska du trycka på synkronisera-knappen i FlowSync för att överföra inställningarna till din M400.

För support och mer information om hur du använder Flow webbtjänst, gå till www.polar.com/en/support/flow

För support och mer information om hur du använder FlowSync-programmet, gå till www.polar.com/en/support/FlowSync