Du är här: Funktioner > GPS > Tillbaka till start

Tillbaka till start

Funktionen Tillbaka till start visar dig vägen tillbaka till startpunkten för ditt träningspass.

Så här använder du funktionen Tillbaka till start:

  1. Tryck och håll in LYSE. Snabbmenyn visas.
  2. Välj Aktivera pos.guide så visas Positionsguidens pil aktiv och M400 går till displayen Tillbaka till start.

Så här återvänder du till startpunkten:

  • Håll M400 i ett horisontellt läge framför dig.
  • Fortsätt att röra dig så att M400 kan bestämma i vilken riktning du förflyttar dig. En pil kommer att peka i riktningen mot din startpunkt.
  • Du kommer tillbaka till startpunkten genom att alltid röra dig i pilens riktning.
  • M400 visar även bäringen och avståndet (fågelvägen) mellan dig och startpunkten.

När du är i okända miljöer ska du alltid hålla en karta till hands i fall M400 förlorar satellitsignalen eller om batteriet tar slut.