Du är här: Komma igång > Ihopparning

Ihopparning

Innan en ny Bluetooth Smart ® pulssensor eller mobil enhet (smartphone, surfplatta) tas i bruk, måste den paras ihop med din M400. Ihopparningen tar bara några sekunder och säkerställer att din M400 endast tar emot signaler från dina sensorer och enheter och tillåter störningsfri träning i grupp. Innan du deltar i en tävling ska du se till att ihopparningen görs hemma för att förhindra störning på grund av dataöverföring.

Para en pulssensor med M400

Du kan para ihop en pulssensor med din M400 på två sätt:

 1. Tag på dig pulssensorn och tryck på STARTA i klockfunktionen för att gå till förträningsläge.
 2. Para ihop genom att hålla enheten intill M400 visas. Håll pulssensorn intill din M400 och vänta tills den har hittats.
 3. Enhets-ID Para ihop Polar H7 xxxxxxxx visas. Välj Ja.
 4. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

eller

 1. Tag på pulssensorn. I M400, gå till Allmänna inställningar > Para och synka > Para ihop annan enhet och tryck på STARTA.
 2. M400 börjar söka efter din pulssensor.
 3. När pulssensorn har hittats visas enhets-ID Polar H7  xxxxxxxx.
 4. Tryck på STARTA, Ihopparning visas.
 5. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

Para ihop en stegsensor med M400

Kontrollera att stegsensorn har fästs korrekt på din sko. Mer information om hur du installerar stegsensorn finns i användarhandboken för stegsensorn.

Du kan para ihop en stegsensor med din M400 på två sätt:

 1. Tryck på STARTA i klockfunktionen för att gå till förträningsläge.
 2. Håll stegssensorn intill din M400 och vänta tills den har hittats.
 3. Enhets-ID Para ihop Polar RUN xxxxxxxx visas. Välj Ja.
 4. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

eller

 1. Gå till Allmänna inställningar > Para och synka > Para ihop annan enhet och tryck på STARTA.
 2. M400 börjar söka efter din stegsensor.
 3. När stegsensorn har hittats visas Polar RUN xxxxxxxx på displayen.
 4. Tryck på STARTA, Ihopparning visas.
 5. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

Se Polar stegsensor Bluetooth Smart för mer information.

Para ihop en mobil-enhet med M400

Innan du parar ihop en mobil-enhet

 • ska du göra installationen på flow.polar.com/start som beskrivs i kapitel Installera din M400
 • ladda ner Flow-appen från App Store
 • ska du se till att din mobilenhet har Bluetooth aktiverat och att flygplansläge inte är aktiverat.

Så här parar du ihop en mobil-enhet:

 1. I din mobilenhet öppnar du Flow-appen och loggar in med ditt Polar-konto som du skapade när du installerade din M400.
 2. Vänta tills Anslut produkt visas på din mobilenhet (Väntar på M400) visas.
 3. I klockfunktionen på M400 trycker du och håller in knappen TILLBAKA.
 4. Ansluter till enhet visas följt av Ansluter till app.
 5. Godkänn begäran om Bluetooth-parning i din mobilenhet och skriv in pinkoden som visas i din M400.
 6. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

eller

 1. I din mobila enhet öppnar du Flow-appen och loggar in med ditt Polar-konto.
 2. Vänta tills Anslut produkt visas på din mobilenhet (Väntar på M400) visas.
 3. I M400, gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Para och synka > Para och synka mobil enhet och tryck på STARTA
 4. Bekräfta från annan enhet PIN-kod xxxxxx visas i din M400. Ange PIN-koden från M400 på mobilenheten Ihopparning startar.
 5. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

Para ihop Polar Balance-vågen med M400

En Polar Balance-våg kan paras ihop med din M400 på två sätt:

 1. Ställ dig på vågen. Displayen visar din vikt.
 2. Efter ett pipljud börjar Bluetooth-ikonen på vågens display att blinka, vilket innebär att anslutningen nu är aktiv. Vågen är redo att paras ihop med din M400.
 3. Tryck på och håll in TILLBAKA-knappen i 2 sekunder på din M400 och vänta tills displayen anger att ihopparningen är slutförd.

eller

 1. Gå till Allmänna inställningar > Para och synka > Para ihop annan enhet och tryck på STARTA.
 2. M400 börjar söka efter din våg.
 3. Ställ dig på vågen. Displayen visar din vikt.
 4. När vågen har hittats visas enhets-ID Polar-våg xxxxxxxx på din M400.
 5. Tryck på STARTA, Ihopparning visas.
 6. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

Vågen kan paras ihop med 7 olika Polar-enheter. När antalet ihopparade enheter överstiger 7 kommer den första ihopparningen att tas bort och ersättas.

Radera en ihopparning

Så här raderar du en ihopparning med en sensor eller mobil-enhet:

 1. Gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Para och synka > Ihopparade enheter och tryck på STARTA.
 2. Välj den enhet du vill ta bort från listan och tryck på STARTA.
 3. Radera ihopparning? visas. Välj Ja och tryck på STARTA.
 4. Ihopparning raderad visas när du är klar.