Du är här: Träning > Använda pulssensorn

Använda pulssensorn

Använd våra pulssensorer när du tränar för att få ut så mycket som möjligt av Polars unika Smarta Coaching-funktioner. Pulsdata ger dig en inblick i din fysiska kondition och hur din kropp reagerar på träning. Detta hjälper dig att springa på rätt intensitet och förbättra din kondition.

Även om det finns många subjektiva ledtrådar till hur din kropp mår under träning (upplevd ansträngning, andning, fysiska förnimmelser), är inget så tillförlitligt som att mäta pulsen. Den är objektiv och påverkas av både interna och externa faktorer - vilket innebär att du kommer att ha en pålitlig mått på din fysiska tillstånd.

Para pulssensorn

  1. Tag på dig pulssensorn och tryck på STARTA i klockfunktionen för att gå till förträningsläge.
  2. Para ihop genom att trycka på sensorn med M400, rör din pulssensor med M400 och vänta sedan tills den har hittats.
  3. Enhets-ID Para ihop Polar H7 xxxxxxxx visas. Välj Ja.
  4. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

Du kan även para en ny sensor i Inställningar > Allmänna inställningar > Para och synka > Para ihop ny enhet. Mer information om ihopparning finns i Ihopparning.

  1. Fukta elektrodytorna på bältet.
  2. Fäst sändarenheten på bältet.
  3. Justera bältets längd så att det sitter åt men fortfarande är bekvämt. Bär sändarbältet runt bröstkorgen, precis under bröstmusklerna, och fäst haken i bandets andra ända.
  4. Fukta huden där elektrodytorna har kontakt mot kroppen. Kontrollera att elektrodytorna ligger dikt an mot huden och att Polarlogotypen på sändaren är mitt fram och i upprätt läge.

Lossa sändarenheten från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje träningspass. Svett och fukt kan hålla pulssensorn aktiverad, så kom ihåg att torka den torr.