Du är här: Träning > Starta ett träningspass

Starta ett träningspass

Tag på dig pulssensorn och kontrollera att du har parat ihop den med din M400.

 

I klockfunktionen, tryck på STARTA för att gå till förträningsläge.

Välj den sportprofil du vill använda med UPP/NER.

För att ändra inställningarna för sportprofilen innan du börjar ett träningspass (i förträningsläge), tryck och håll in LYSE för att gå till Snabbmenyn. För att återgå till förträningsläge, tryck på TILLBAKA.

Om du har aktiverat GPS-funktionen kommer M400 automatisk att börja söka efter signaler.

Stanna i förträningsläget tills M400 har hittat GPS-signalerna och din pulssensor för att vara säker på att dina träningsdata är korrekta.

För att fånga upp GPS-satellitsignaler ska du gå utomhus och bort från höga byggnader och träd. För bästa GPS-prestanda, bär M400 på handleden med displayen uppåt. Håll den i ett horisontellt läge framför dig och bort från bröstkorgen. Håll armen stilla och upplyft ovanför bröstkorgen under sökningen. Stå still och håll positionen tills M400 har hittat satellitsignalerna.

Procentvärdet som visas intill GPS -ikonen visar när GPS-signalen har hittats och din position har fastställts. När den når 100 % visas OK och du kan starta träningspasset. M400 har hittat din pulssensorsignal när din puls visas. När M400 har hittat alla signaler, tryck på STARTA. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.

GPS-positioneringen är snabb med Assisterad GPS (A-GPS). A-GPS-datafilen uppdateras automatiskt när du synkroniserar din M400 med Flow webbtjänst via FlowSync-programmet. När A-GPS-datafilen har upphört att gälla och du ännu inte har synkroniserat din M400 kan mer tid behövas för att fastställa din aktuella position. Se Assisterad GPS (A-GPS) för mer information.

På grund av placeringen av GPS-antennen på M400 är det inte rekommenderat att bära den med displayen på undersidan av handleden. När du bär den på ett cykelstyre ska du se till att displayen är vänd uppåt.

Under träningsregistreringen kan du växla mellan olika träningsdisplayer med UPP/NER. För att ändra inställningar utan att stoppa träningsregistreringen, tryck och håll in LYSE för att öppna Snabbmenyn. Se Snabbmenyn för mer information.

För att pausa ett träningspass, tryck på TILLBAKA-knappen. Registrering pausad visas och M400 går till pausläge. För att fortsätta ditt träningspass, tryck på STARTA.

För att avsluta ett träningspass, tryck och håll in TILLBAKA-knappen i tre sekunder under träningsregistrering eller i pausläge tills Registrering avslutad visas.

Starta ett träningspass med träningsmål

Du kan skapa detaljerade träningsmål i Flow webbtjänst och synkronisera dem till din M400 via Flowsync-programmet eller Flow-appen. Under träningen kan du sedan enkelt följa träningspasset i din enhet.

Gör följande för att starta ett träningspass med träningsmål:

 1. Börja genom att gå till Dagbok eller Favoriter.

 2. I Dagbok väljer du dagen som målet är schemalagt till och tryck på STARTA och välj sedan målet från listan och tryck på STARTA. Eventuella anteckningar du har lagt till för målet visas.

  eller

  I Favoriter väljer du målet från listan och trycker på STARTA. Eventuella anteckningar du har lagt till för målet visas.

 3. Tryck på STARTA för att gå till förträningsläge och välj den sportprofil du vill använda.

 4. När M400 har hittat alla signaler, tryck på STARTA. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.

För mer information om Träningsmål, se Träningsmål:.

Starta ett träningspass med Intervalltimers

Du kan ställa in en upprepande eller två alternerande timers baserade på tid och/eller sträcka för att vägleda dig i dina arbets- och vilofaser under intervallträning:

 1. Börja genom att gå till Timers > Intervalltimer. Välj Ställ in timer för att skapa nya timers.
 2. Välj Tidsbaserad eller Distansbaserad:
  • Tidsbaserad:: Ange mintuer och sekunder för timern och tryck på STARTA.
  • Distansbaserad:: Ställ in sträckan för timern och tryck på STARTA.
 3. Ställ in ytterligare en timer? visas. För att ställa in ytterligare en timer, välj Ja och upprepa steg 2.
 4. När det är slutfört väljer du Starta X,XX km/ XX:XX och trycker på STARTA för att gå till förträningsläge och välj den sportprofil du vill använda.
 5. När M400 har hittat alla signaler, tryck på STARTA. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.

Du kan också starta Intervalltimern under träningspasset, till exempel efter uppvärmning. Tryck och håll in LYSE för att gå till Snabbmenyn och välj sedan Intervalltimer.

Starta ett träningspass med Sluttidsberäknare

Ställ in sträckan för ditt träningspass så kommer M400 att beräkna sluttiden för träningspasset utifrån din hastighet.

 1. Börja genom att gå till Timers > Sluttidsberäknare.
 2. För att ställa in en målsträcka, gå till Ställ in sträcka och välj 5,00 km, 10,00 km,Halvmarathon, Marathon eller Ställ in annan sträcka.. Tryck på STARTA. Om du väljer Ställ in en annan sträcka ska du ställa in sträckan och trycka på STARTA. Sluttid kommer att beräknas för XX,XX visas.
 3. Välj Starta XX,XX km/ X,XX mi och tryck på STARTA för att gå till förträningsläge och välj den sportprofil du vill använda.
 4. När M400 har hittat alla signaler, tryck på STARTA. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.

Du kan också starta Sluttidsberäknaren under träningspasset, till exempel efter uppvärmning. Tryck och håll in LYSE för att gå till Snabbmenyn och välj sedan Sluttidsberäknare.