Du är här: Träning > Efter träning

Efter träning

Få snabb analys och fördjupade insikter i din träning med M400, Flow-appen och Flow webbtjänst.

Träningssummering i din M400

Direkt efter varje träningspass får du en träningssummering av din träning. För att se din träningssummering senare, gå till Dagbok och välj dag och välj sedan träningspasset du vill se.

M400 belönar dig varje gång du slår ditt Personbästa i snitthastighet/-tempo, sträcka eller kalorier. Personbästa-resultaten är separata för varje sportprofil.

Tid när du startade träningspasset, träningstiden och tillryggalagd sträcka under träningspasset.

Sträcka syns om du har tränat utomhus och GPS-funktionen var på.

Feedback på ditt träningspass. Feedback baseras på träningstidens fördelning i pulszonerna, kaloriförbrukning och träningstid.

Tryck på STARTA för mer detaljer.

Träningseffekt visas om du använde en pulssensor och tränade i minst 10 minuter totalt i pulszonerna.

Tid du tillbringat i varje pulszon.

Visas om du använde en pulssensor under träningen.

Din snitt- och maxpuls visas i slag per minut och procent av maxpuls.

Visas om du använde en pulssensor under träningen.

Förbrukade kalorier under träningspasset och fettförbränning % av kalorier

Snitt- och maxhastighet/tempo för träningspasset.

Visas om du tränade utomhus och GPS-funktionen var på.

Ditt löpindex beräknas när du tränar utomhus med GPS-funktionen aktiverad och när du använder en pulssensor. Följande villkor ska också uppfyllas:

  • Sportprofil som använts är någon form av löpning (löpning, väglöpning, terränglöpning osv.)
  • Hastigheten ska vara 6 km/tim eller snabbare och träningen ska pågå i minst 12 minuter

Mer information finns i Löpindex.

Maxhöjd, meter/fot du går uppför och utför.

Visas om du tränade utomhus och GPS-funktionen var på.

Antal varv samt den bästa varvtiden och snittiden för varven.

Tryck på STARTA för mer detaljer.

Antal automatiska varvtider samt den bästa varvtiden och snittiden för automatiska varvtiderna.

Tryck på STARTA för mer detaljer.

Polar Flow-appen

Synkronisera din M400 med Flow-appen för att analysera dina data efter varje träningspass. Med Flow-appen kan du se en snabb översikt över dina träningsdata offline.

Se Polar Flow-appen för mer information.

Polar Flow webbtjänst

Med Polar Flow webbtjänst kan du analysera varje detalj i din träning och lära dig mer om dina träningsresultat. Följ din utveckling och dela även dina bästa träningspass med andra.

Se Polar Flow webbtjänst för mer information.