Du är här: Viktig information > Skötsel av din M400

Skötsel av din M400

Liksom alla andra elektroniska enheter ska Polar M400 hållas ren och hanteras varsamt. Anvisningarna nedan hjälper dig att uppfylla garantikraven, hålla enheten i toppskick och undvika eventuella problem vid laddning eller synkronisering.

M400

USB-kabeln ska anslutas försiktigt för att undvika att skada enhetens USB-port.

Håll enhetens USB-port ren för att garantera problemfri laddning och synkronisering.

Observera att vi har tagit bort gummiskyddet från USB-porten i den senaste versionen av M400. Detta gjordes för att underlätta torkningen av USB-porten och för att göra den mer effektiv. Dessa riktlinjer för underhåll kan användas för både den nya M400 utan gummiskydd och den tidigare modellen med gummiskydd.

Håll USB-porten ren för att effektivt skydda din M400 från oxidering och andra möjliga skador orsakade av saltvatten (t.ex. svett eller havsvatten) och smuts. Därmed garanteras problemfri laddning och synkronisering.

Det bästa sättet att hålla USB-porten ren är att skölja den med ljummet vatten efter varje träningspass:

  1. Lyft av gummiskyddet från USB-porten.

  2. Skölj USB-porten med ljummet kranvatten. USB-porten är vattentät och du kan skölja den under rinnande vatten utan att skada de elektroniska komponenterna.

  3. Efter sköljning, låt skyddet vara öppet i en stund så att USB-porten kan torka. Ladda inte M400 när USB-porten är fuktig.

När du använder USB-porten, kontrollera att det inte finns fukt, hår, damm eller smuts på förseglingsytan. Torka försiktigt av smuts. En tandpetare kan användas för att ta bort hår, damm eller annan smuts från kopplingshålet. Använd inga vassa verktyg för rengöring för att undvika repning.

Du kan tvätta enheten med en mild tvållösning under rinnande vatten. Använd inte alkohol eller slipande material, som t.ex. stålull eller rengöringskemikalier. Om du inte använder enheten dygnet runt ska du torka bort eventuell fukt innan du lägger undan den.

Lämna inte enheten i extrem kyla (under -10 °C) eller värme (över 50 °C) eller i direkt solljus.

Pulssensor

Sändarenhet: Lossa sändaren från bältet efter varje användning och torka den med en mjuk handduk. Rengör sändaren med en mild tvållösning när det behövs. Använd aldrig alkohol eller slipande material (t.ex. stålull eller rengöringskemikalier).

Bälte: Skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning och häng upp för att torka. Rengör bältet varsamt med en mild tvållösning när det behövs. Använd inte en fuktighetsbevarande tvål, då den kan lämna kvar rester på bältet. Bältet får inte blötläggas, strykas, kemtvättas eller blekas. Dra inte i bandet och böj inte elektrodytorna kraftigt.

Se tvättinstruktionerna på etiketten på bältet.

Förvaring

M400: Förvara träningsdatorn på en sval och torr plats. Den ska inte förvaras i fuktig miljö, i tättslutande material som inte andas (såsom en plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (t.ex. en blöt handduk). Utsätt inte träningsenheten för direkt solljus under längre perioder, som till exempel genom att lämna den i en bil eller monterad på en cykel. Vi rekommenderar att du förvarar träningsenheten delvis eller helt laddad. Batteriet förlorar långsamt sin laddning när det förvaras. Om du ska förvara träningsenheten i flera månader rekommenderar vi att du laddar batteriet efter några månader. Detta förlänger batteriets livslängd.

Pulssensor: Torka och förvara pulssensorns bälte och sändarenheten separat för att maximera batteriets livslängd. Förvara pulssensorn på en sval och torr plats. För att förhindra oxidering av spännet ska pulssensorn inte förvaras i tättslutande material som inte andas (såsom en sportväska). Utsätt inte pulssensorn för direkt sol under längre perioder.

Stegsensor Bluetooth® Smart

Rengör stegsensorn med en mild tvållösning och skölj den med rent vatten. Tvätta inte stegsensorn med högtryckstvätt för att bibehålla vattenresistensen. Sänk inte ned stegsensorn i vatten. Använd aldrig alkohol eller slipande material, som t.ex. stålull eller rengöringskemikalier. Utsätt inte stegsensorn för hårda stötar eftersom det kan skada sensorenheten.

Service

Under den två år långa garantitiden rekommenderar vi att endast ett auktoriserat Polar Servicecenter utför service. Garantin täcker inte skador eller följdskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar Electro. Se den begränsade internationella Polar-garantin för mer information.

För kontaktinformation och alla adresser till Polar Servicecenter, besök www.polar.com/support och landsspecifika webbplatser.

Användarnamnet för ditt Polar-konto är alltid din e-postadress. Samma användarnamn och lösenord gäller för Polars produktregistrering, Polar Flow webbtjänst och app, Polars diskussionsforum och vid registrering av nyhetsbrev.