Vă aflați aici: Setări > Setările ceasului

Setările ceasului

Pentru a vizualiza şi edita setările ceasului, accesaţi Settings > Watch settings (Setări > Setări ceas)

În Watch setttings (Setări ceas) veţi găsi:

  • Time (Timp)
  • Date (Data)
  • Week's starting day (Ziua de început a săptămânii)

Timp

Setaţi formatul orei: 24 h sau 12 h. Apoi setaţi ora.

Data

Setaţi data. Setaţi şi Date format (Format dată), puteţi alege mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd.mm.yyyy (ll/zz/aaaa, zz/ll/aaaa, aaaa/ll/zz, zz-ll-aaaa, aaaa-ll-zz, zz.ll.aaaa) sau yyyy.mm.dd (aaaa.ll.zz).

Week's Starting Day (Ziua de început a săptămânii)

Alegeţi ziua de început a fiecărei săptămâni. Alegeţi Monday, Saturday (Luni, Sâmbătă) sau Sunday (Duminică).

Atunci când vă sincronizaţi dispozitivul M460 cu serviciul web Flow prin intermediul programului FlowSync sau aplicației Flow, setările ceasului sunt actualizate în mod automat conform setărilor computerului sau telefonului.