Vă aflați aici: Informaţii importante > Precizări legale

Precizări legale

  • Materialul din acest manual are doar rol informativ. Produsele pe care le descrie sunt supuse modificării ca urmare a programului de dezvoltare al producătorului fără a fi prealabil notificate.
  • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nu face nicio observaţie sau garanţie cu privire la acest manual sau cu privire la produsele descrise aici.
  • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nu este responsabil niciun fel de pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli directe, indirecte sau accesorii, obişnuite sau speciale care decurg din sau sunt legate de utilizarea acestui material sau a produselor descrise aici.

2.0 RO 05/2021