Vă aflați aici: Caracteristici > Înapoi la start

Înapoi la start

Caracteristica înapoi la start vă ghidează înapoi la punctul de pornire al sesiunii dumneavoastră.

Pentru a utiliza caracteristica înapoi la start:

  1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat LIGHT (LUMINĂ). Este afişat Quick menu (Meniu rapid).
  2. Alegeţi Set location guide on (Setare ghid locaţie activat), este afişat mesajul Location guide arrow view set on (Setare vedere săgeată ghid locaţie activată) şi dispozitivul M460 intră în vederea Back to Start (Înapoi la start).

Pentru a reveni la punctul de pornire:

  • Continuaţi mişcarea pentru ca M460 să stabilească în ce direcţie vă deplasaţi. O săgeată va indica în direcţia punctului de pornire.
  • Pentru a reveni la punctul de pornire, întoarceţi-vă întotdeauna în direcţia săgeţii.
  • Dispozitivul M460 afişează şi orientarea şi distanţa directă (linie dreaptă) între dumneavoastră şi punctul de pornire.

Când vă aflaţi în locuri nefamiliare, ţineţi întotdeauna o hartă la îndemână pentru cazul în care M460 pierde semnalul de la satelit sau se termină bateria.