Vă aflați aici: Noţiuni introductive > Interconectarea senzorilor cu M450 > Senzor de ritm cardiac Polar H10

Senzor de ritm cardiac Polar H10 Bluetooth® Smart

Senzorul pentru ritm cardiac Polar constă dintr-o curea confortabilă şi un conector. Acesta detectează ritmul dvs. cardiac și trimite datele către M460 în timp real.

Datele despre ritmul cardiac vă oferă o imagine asupra condiţiei dvs. fizice şi asupra modului în care corpul dvs. răspunde la antrenament. Cu toate că există numeroase indicii subiective în ceea ce priveşte modul în care se comportă organismul dumneavoastră în timpul exerciţiilor (efortul perceput, ritmul respiraţiei, senzaţiile fizice), niciunul nu este atât de credibil ca măsurarea ritmului cardiac. Acesta este un element obiectiv şi este afectat deopotrivă de factori interni şi externi - ceea ce înseamnă că veţi avea o măsurare fidelă a stării dumneavoastră fizice.

Interconectarea senzorului pentru ritm cardiac cu  M460

Purtaţi senzorul pentru ritm cardiac conform instrucţiunilor din Wear Heart Rate Sensor (Purtarea senzorului pentru ritm cardiac). Există două moduri de a interconecta un senzor pentru ritm cardiac cu dispozitivul M460:

  1. Mergeţi la General Settings > Pair and sync > Pair other device (Setări generale > Interconectare şi sincronizare > Interconectare alt dispozitiv) şi apăsaţi START (PORNIRE).
  2. M460 începe să caute senzorul pentru ritm cardiac.
  3. Odată ce a găsit senzorul pentru ritm cardiac, este afişat ID-ul dispozitivului, spre exemplu, Pair Polar H10 xxxxxxxx (Interconectează Polar H10 xxxxxxxx). Alegeţi senzorul pentru ritm cardiac pe care doriţi să-l interconectaţi.
  4. Apăsaţi START (PORNIRE), se afişează Pairing (Interconectare).
  5. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

sau

  1. Apăsaţi START (PORNIRE) în vizualizarea timp pentru a intra în modul pre-antrenament.
  2. Pentru interconectare, atingeți senzorul dvs. cu M460 și așteptați să îl găsească.
  3. M460 listează senzorii pentru ritm cardiac pe care îi găseşte. Este afişat ID-ul dispozitivului, spre exemplu, Pair Polar H10 xxxxxxxx (Interconectează Polar H10 xxxxxxxx). Alegeţi senzorul pentru ritm cardiac pe care doriţi să-l interconectaţi şi alegeţi Yes (Da).
  4. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.