Vă aflați aici: Antrenament > Funcţii în timpul antrenamentului

Funcţii în timpul antrenamentului

Parcurgerea unei ture

Apăsaţi START pentru a înregistra o tură. Turele pot fi parcurse şi automat. În setările profilului sportiv, setaţi Automatic lap (Tură automată) la Lap distance (Distanţă tură) sau Lap duration (Durată tură). Dacă alegeţi Lap distance (Distanţă tură), setaţi distanţa la care este parcursă fiecare tură. Dacă alegeţi Lap duration (Durată tură), setaţi durata după care este parcursă fiecare tură.

Blocați o zonă de Ritm Cardiac, de Viteză sau de Putere

Apăsaţi şi menţineţi apăsat START (PORNIRE) pentru a bloca zona de ritm cardiac în care vă aflaţi. Pentru a bloca/debloca zona, apăsaţi şi menţineţi apăsat START (PORNIRE). Dacă ritmul dvs. cardiac, viteza sau puterea ies în afara zonei blocate, veţi fi înştiinţat cu un feedback audio.

Zonele de ritm cardiac, viteză și putere pot fi activate în serviciul web Flow. Puteți personaliza individual zonele pentru fiecare profil sportiv pentru care sunt disponibile. Pentru a edita zonele, accesați serviciul web Flow și dați click pe numele dvs. din colțul de dreapta sus. Alegeţi Profile Sportive și profilul sportiv pe care doriţi să-l utilizaţi. Zonele pot fi setate din Setările de ritm cardiac, Viteză/Ritm și Putere. După editarea zonelor, sincronizați-le cu dispozitivul dvs. de antrenament cu ajutorul FlowSync.

Schimbarea fazei în timpul unei sesiuni pe faze

Apăsaţi şi menţineţi apăsat LIGHT (LUMINĂ). Este afişat Quick menu (Meniu rapid). Alegeţi Start next phase (Start faza următoare) din listă şi apăsaţi START (PORNIRE). Dacă ați ales schimbarea automată a fazei, faza se va schimba automat când aţi terminat o fază. Veţi fi înştiinţat cu un feedback audio.

Puteți crea ținte de antrenament pe faze în serviciul web Flow. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Training Targets.(Ținte de antrenament)

Schimbarea setărilor din Meniul rapid

Apăsaţi şi menţineţi apăsat LIGHT (LUMINĂ). Este afişat Quick menu (Meniu rapid). Puteţi schimba anumite setări fără a întrerupe înregistrarea sesiunii de antrenament. Pentru mai multe informații, consultați Meniu Rapid.