Vă aflați aici: Antrenament > Începerea unei sesiuni de antrenament

Începerea unei sesiuni de antrenament

 1. În vederea timp, apăsaţi START(PORNIRE) pentru a intra în modul pre-antrenament.

 2. În modul pre-antrenament, alegeţi profilul sportiv pe care doriţi să-l folosiţi cu SUS/JOS.

  Pentru a schimba setările profilului sportiv înainte de începerea sesiunii (în modul pre-antrenament), apăsaţi şi menţineţi apăsat LIGHT (UŞOR) pentru a introduce Quick Menu (Meniul Rapid). Pentru a reveni la modul pre-antrenament, apăsaţi BACK (ÎNAPOI).

  Dacă aţi activat funcţia GPS în acest profil sportiv și /sau folosiți un senzor Bluetooth® Smart sensor compatibil, M460 va începe automat căutarea semnalelor. ,

  Rămâneţi în modul pre-antrenament până când M460 a identificat semnalele GPS prin satelit și senzorul ritmului cardiac pentru a vă asigura că datele dumneavoastră de antrenament sunt exacte. Pentru a recepţiona semnalele sateliţilor GPS, mergeţi în exterior şi la distanţă de clădirile şi pomii înalţi. Țineți M460 nemișcat și cu ecranul în sus în timpul căutării: Menţineţi poziţia până când M460 a găsit semnalele de la sateliţi.

  Găsirea semnalelor de GPS ale sateliților este mai rapidă cu ajutorul GPS-ului asistat (A-GPS). Un fişier de date A-GPS este actualizat automat în dispozitivul dvs. M460 când vă sincronizaţi dispozitivul M460 cu serviciul web Flow prin intermediul programului FlowSync. Dacă fişierul de date A-GPS a expirat sau nu v-aţi sincronizat încă dispozitivul M460, este nevoie de mai mult timp pentru găsirea semnalelor satelitului. Pentru mai multe informații, consultați Assisted GPS (A-GPS) (GPS asistat (A-GPS)).

 3. Când M460 a găsit toate semnalele, apăsaţi START. Se afişează Recording started (A început înregistrarea) şi puteţi începe antrenamentul.

  Ritmul cardiac: M460 a găsit semnalul senzorului pentru ritm cardiac când este afişat ritmul dvs. cardiac.

  GPS: Valoarea procentuală afişată alături de simbolul GPS indică atunci când GPS-ul este pregătit. Când acesta atinge nivelul 100 %, se afişează OK.

  Senzori pentru ciclism: Este afişat OK lângă pictograma pictograma bicicletei atunci când M460 a găsit semnalele senzorului. Dacă ați conectat senzorii la mai mult de o bicicletă, veți vedea un număr lână pictograma bicicletei, care indică ce bicicletă este folosită. M 450 alege bicicleta la care este conectat senzorul cel mai apropiat.

  Exemplu:

  Ați conectat un senzor de viteză la Bike 1 (Bicicleta 1), și un alt senzor de viteză la Bike 2 (Bicicleta 2). Amândouă bicicletele se află în apropiere atunci când M460 intră în modul pre-antrenament. Senzorul de viteză conectat la Bike 1 (Bicicleta 1) este mai aproape de M460. Prin urmare, M460 alege Bike 1 (Bicicleta 1) pentru tură. Numărul 1 este afișat lângă pictograma bicicletei.

  Dacă doriți să folosiți Bike 2 (Bicicleta 2) în schimb, faceți următoarele:

  • Reveniţi la nivelul precedent. Apoi, măriți distanța dintre M460 și Bike 1 (Bicicleta 1) astfel încât Bike 2 (Bicicleta 2) să fie mai apropiată de M460. Reintraţi în modulul pre-antrenament.
  • Atingeți senzorul Bike 2 (Bicicleta 2) cu M460.

Începerea unei sesiuni cu ţintă de antrenament

Puteți crea ținte de antrenament detaliate în serviciul web Flow și să le sincronizați în M460 cu ajutorul software-ului Flowsync sau al aplicației Flow. În timpul antrenamentului, puteţi urmări uşor ghidarea pe dispozitiv.

Pentru a începe o sesiune de antrenament cu o ţintă de antrenament, procedaţi astfel:

 1. Începeţi mergând la Diary (Jurnal) sau Favorites (Favorite).

 2. În Diary (Jurnal), alegeţi ziua în care este programată ţinta, apăsaţi START şi apoi alegeţi ţinta din listă şi apăsaţi START. Orice note pe care le-aţi adăugat la ţintă sunt afişate.

  sau

  În Favorites (Favorite), alegeţi obiectivul din listă şi apăsaţi START. Orice note pe care le-aţi adăugat la ţintă sunt afişate.

 3. Apăsaţi START pentru a intra în modul pre-antrenament şi alegeţi profilul sportiv pe care doriţi să-l utilizaţi.

 4. Când M460 a găsit toate semnalele, apăsaţi START. Se afişează Recording started (A început înregistrarea) şi puteţi începe antrenamentul.

Pentru mai multe informaţii privind obiectivele de antrenament, consultaţi Obiective de antrenament.

Începerea unei sesiuni cu cronometrul de interval

Puteţi seta un timp care se repetă sau doi timpi alternativi și/sau temporizatoare în funcție de distanța parcursă pentru ghidarea fazelor de lucru și a fazelor de recuperare în intervalul de antrenament.

 1. Începeţi accesând Timers (Cronometre) > Interval timer (Cronometru de interval). Alegeţi Set timer(s) (Setare cronometru(e)) pentru a crea cronometre noi.
 2. Alegeţi Time-based (În funcţie de timp) sau În funcţie de timp (În funcţie de distanţă):
  • Time-based (În funcţie de timp): Definiţi minutele şi secundele pentru temporizator şi apăsaţi START (PORNIRE).
  • Distance-based (În funcţie de distanţă): Setaţi distanţa pentru temporizator şi apăsaţi START (PORNIRE).
 3. Se afişează Set another timer? (Setaţi un alt cronometru?). Pentru a seta un alt cronometru, alegeţi Yes (Da) şi repetaţi pasul 2.
 4. Când aţi terminat, alegeţi Start X.XX km / XX:XX (Start X,XX km / XX:XX) şi apăsaţi START (PORNIRE) pentru a intra în modul pre-antrenament şi apoi alegeţi profilul sportiv pe care doriţi să-l utilizaţi.
 5. Când M460 a găsit toate semnalele, apăsaţi START (PORNIRE). Se afişează Recording started (A început înregistrarea) şi puteţi începe antrenamentul.

De asemenea puteţi porni Interval timer (Temporizatorul de interval) pe parcursul sesiunii, spre exemplu după încălzire. Apăsaţi şi menţineţi apăsat LIGHT (UŞOR) pentru a introduce Quick menu (Meniu rapid) şi apoi alegeţi Interval timer (Temporizator interval).