Vă aflați aici: Antrenament > Întreruperea/oprirea unei sesiuni de antrenament

Întreruperea/oprirea unei sesiuni de antrenament

1. Pentru a întrerupe o sesiune de antrenament, apăsaţi butonul BACK (ÎNAPOI). Este afişat mesajul Recording paused (Înregistrare întreruptă) când M460 intră în modul pauză. Pentru a continua sesiunea de antrenament, apăsaţi START (PORNIRE).

2. Pentru a întrerupe o sesiune de antrenament, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ÎNAPOI timp de trei secunde în timpul înregistrării sau în modul pauză până la afişarea mesajului Recording ended (Înregistrare încheiată).

Timpul de pauză nu este inclus în timpul total de antrenament.