Vă aflați aici: Setări > Meniul rapid

Meniul rapid

În modul preliminar antrenamentului, apăsaţi şi menţineţi LIGHT (UŞOR) pentru a accesa setările profilului sportiv ales în prezent:

 • Training sounds (Sunete de antrenament): Alegeţi Off (Dezactivat), Soft (Blând), Loud (Tare) sau Very loud (Foarte tare).
 • Heart rate settings (Setările ritmului cardiac): Heart rate view (Vizualizare ritm cardiac): Alegeţi Beats per minute (bpm) (Bătăi pe minut (bpm)), sau % of maximum (% din maxim). Check HR zone limits (Verificare limite zone HR): Verificaţi limitele pentru fiecare zonă de ritm cardiac. HR visible to other device (HR vizibil pe alt dispozitiv): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă alegeţi On (Activat), alte dispozitive compatibile (de ex. echipament de gimnastică) pot detecta ritmul dumneavoastră cardiac.
 • GPS recording (Înregistrare GPS): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat).
 • Bike settings (Setările bicicletei): Used sensors (Senzorii utilizați): Vizualizaţi toţi senzorii pe care i-aţi conectat la bicicletă.
 • Calibrate altitude (Calibrare altitudine): Setaţi altitudinea corectă. Se recomandă să calibraţi întotdeauna manual altitudinea când ştiţi altitudinea curentă.
 • Speed settings (Setările de viteză): Speed View (Vizualizare viteză): Alegeţi km/h (kilometri pe oră) sau min/km(minute pe kilometru). Dacă aţi ales unităţi imperiale, alegeţi mph (mile pe oră) sau min/mi (minute pe milă). Check speed zone limits (Verificați limitele zonelor de viteză): Verificaţi limitele pentru fiecare zonă de viteză.
 • Automatic pause sett. (Setări de pauză automată): Automatic pause (Pauză automată): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă setaţi pauză automată On (Activat), sesiunea dumneavoastră este întreruptă automat când opriţi mişcarea. Atingeţi Activation speed: (Viteză activare)  pentru a seta viteza la care înregistrarea este întreruptă.
 • Automatic lap (Tură automată): Alegeţi Off (Dezactivat), Lap distance (Distanţă tură) sau Lap duration (Durată tură). Dacă alegeţi Lap distance (Distanţă tură), setaţi distanţa la care este parcursă fiecare tură. Dacă alegeţi Lap duration (Durată tură), setaţi durata după care este parcursă fiecare tură.

În vizualizarea antrenament, ţineţi apăsat LIGHT (LUMINĂ) pentru a intra în Quick menu (Meniului rapid). Veți găsi:

 • Lock buttons (Blocare butoane): Apăsaţi START (PORNIRE) pentru a bloca butoanele. Pentru a debloca, apăsaţi şi menţineţi apăsat LIGHT (LUMINĂ).
 • Set front light on (Activați lanterna frontală) sau off (dezactivați).
 • Set backlight on (Activați lanterna posterioară) sau off (dezactivați).
 • Calibrate power sensor (Calibrați senzorii de putere): Calibrarea senzorului de putere este vizibilă numai când se accesează setările profilului sportiv din modul pre-antrenament și după interconectarea senzorului. Pentru informaţii suplimentare despre calibrare, consultaţi Polar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart.
 • Calibrate altitude (Calibrare altitudine): Setaţi altitudinea corectă. Se recomandă să calibraţi întotdeauna manual altitudinea când ştiţi altitudinea curentă.
 • Interval timer (Cronometru de interval): Creaţi cronometre de interval pe baza timpului şi/sau a distanţei pentru a stabili exact fazele de activitate şi de recuperare din sesiunile dumneavoastră de antrenament cu intervale.
 • Current location info (Informaţii locaţie curentă): Locație curentă și număr de sateliți vizibili.
 • Alegeţi Set location guide on (Setare ghid de locaţie activat) şi apăsaţi START. Este afişat Location guide arrow view set on (Setare vedere săgeată ghid locaţie activată) şi dispozitivul M460 intră în vederea Back to Start (Înapoi la start).

  *Această selecţie este disponibilă numai dacă GPS-ul este setat pornit pentru profilul sportiv.

În modul pauză, apăsați și ţineţi apăsat LIGHT (LUMINĂ) pentru a intra în Quick menu (Meniul rapid). Veți găsi:

 • Lock buttons (Blocare butoane): Apăsaţi START (PORNIRE) pentru a bloca butoanele. Pentru a debloca, apăsaţi şi menţineţi apăsat LIGHT (LUMINĂ).
 • Set front lighton (Activați lanterna frontală) sauoff (dezactivați).
 • Training sounds (Sunete de antrenament): Alegeţi Off (Dezactivat), Soft (Blând), Loud (Tare) sau Very loud (Foarte tare).
 • Heart rate settings (Setările ritmului cardiac): Heart rate view (Vizualizare ritm cardiac): Alegeţi Beats per minute (bpm) (Bătăi pe minut (bpm)), sau % of maximum (% din maxim). Check HR zone limits (Verificare limite zone HR): Verificaţi limitele pentru fiecare zonă de ritm cardiac. HR visible to other device (HR vizibil pe alt dispozitiv): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă alegeţi On (Activat), alte dispozitive compatibile (de ex. echipament de gimnastică) pot detecta ritmul dumneavoastră cardiac.
 • Bike power settings (Setările de putere bicicletei): Power view (Vedere putere): Vedeți cum vreți să fie afișate datele despre putere (Watts (W) (Wați (W)), Watts/kg (W/kg) (Wați/kg (W/kg)) sau % of FTP (% din FTP)). Power, rolling average (Putere, medie de rulare): Setați frecvența de înregistrare. Alegeţi 1, 3, 5,10, 15, 30 sau 60 secunde. Set FTP value (Setaţi valoarea FTP) : Setaţi valoarea FTP. Limita este între 60 şi 600 de waţi. Check power zone limits (Vizualizaţi limitele zonelor de putere). Vizualizaţi limitele zonelor dvs. de putere.
 • GPS recording (Înregistrare GPS): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat).
 • Calibrate power sensor (Calibrați senzorii de putere): Calibrarea senzorului de putere este vizibilă numai când se accesează setările profilului sportiv din modul pre-antrenament și după interconectarea senzorului. Pentru informaţii suplimentare despre calibrare, consultaţi Polar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart.
 • Bike settings (Setările bicicletei): Used sensors (Senzorii utilizați): Vizualizaţi toţi senzorii pe care i-aţi conectat la bicicletă.
 • Calibrate altitude (Calibrare altitudine): Setaţi altitudinea corectă. Se recomandă să calibraţi întotdeauna manual altitudinea când ştiţi altitudinea curentă.
 • Speed settings (Setările de viteză): Speed View (Vizualizare viteză): Alegeţi km/h (kilometri pe oră) sau min/km(minute pe kilometru). Dacă aţi ales unităţi imperiale, alegeţi mph (mile pe oră) sau min/mi (minute pe milă). Check speed zone limits (Verificați limitele zonelor de viteză): Verificaţi limitele pentru fiecare zonă de viteză.
 • Automatic pause sett. (Setări de pauză automată): Automatic pause (Pauză automată): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă setaţi pauză automată On (Activat), sesiunea dumneavoastră este întreruptă automat când opriţi mişcarea. Atingeţi Activation speed: (Viteză activare)  pentru a seta viteza la care înregistrarea este întreruptă.
 • Automatic lap (Tură automată): Alegeţi Off (Dezactivat), Lap distance (Distanţă tură) sau Lap duration (Durată tură). Dacă alegeţi Lap distance (Distanţă tură), setaţi distanţa la care este parcursă fiecare tură. Dacă alegeţi Lap duration (Durată tură), setaţi durata după care este parcursă fiecare tură.

Pentru a utiliza pauza automată sau tura automată bazată pe distanță, trebuie să utilizați funcția GPS sau Polar Senzorul de viteză Bluetooth® Smart.