Vă aflați aici: Noţiuni introductive > Interconectați unui dispozitiv mobil cu M460

Interconectați unui dispozitiv mobil cu M460

Înainte de a interconecta un dispozitiv mobil, creaţi un cont Polar dacă nu aveţi deja unul şi descărcaţi aplicaţia Flow din magazinul de aplicaţii sau Google Play. Asiguraţi-vă că aţi descărcat şi aţi instalat programul FlowSync pe calculator de la flow.polar.com/start şi v-aţi înregistrat dispozitivul M460 în serviciul Flow web.

Înainte de a încerca interconectarea, asiguraţi-vă că dispozitivul mobil are funcţia Bluetooth activată şi modul avion/zbor nu este pornit.

Pentru a interconecta un dispozitiv mobil:

 1. În M460, mergeţi la Settings > General settings > Pair and sync > Pair mobile device (Setări > Setări generale > Interconectare şi sincronizare > Interconectare dispozitiv mobil) şi apăsaţi START (PORNIRE).
 2. După ce dispozitivul este găsit, se afişează identificatorul dispozitivului Polar mobile xxxxxxxx pe M460.
 3. Apăsaţi START (PORNIRE), se afişează Connecting to device (Conectare la dispozitiv) urmat de Connecting to app (Conectare la aplicaţie).
 4. Acceptaţi solicitarea de interconectare Bluetooth pe dispozitivul mobil şi introduceţi codul PIN afişat pe dispozitivul M460.
 5. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

sau

 1. Pe dispozitivul mobil, deschideţi aplicaţia Flow şi conectaţi-vă la contul dumneavoastră Polar.
 2. Aşteptaţi ca vizualizarea Conectare produs să apară pe dispozitivul dvs. mobil, este afişat mesajul (Searching for Polar M460 (Căutare Polar M460)).
 3. În modul de timp M460, apăsaţi şi ţineţi APĂSAT.
 4. Se afişează Connecting to device (Conectarea la dispozitiv), urmat de Connecting to app (Conectare la aplicaţie).
 5. Acceptaţi solicitarea de interconectare Bluetooth pe dispozitivul mobil şi introduceţi codul PIN afişat pe dispozitivul M460.
 6. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

Ştergerea unei interconectări

Pentru a şterge o interconectare cu un senzor sau un dispozitiv mobil:

 1. Accesaţi Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices (Setări > Setări generale > Interconectare şi sincronizare > Dispozitive interconectate) şi apăsaţi START (PORNIRE).
 2. Alegeţi dispozitivul pe care doriţi să-l ştergeţi din listă şi apăsaţi START (PORNIRE).
 3. Se afişează Delete pairing? (Ştergere interconectare?), alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi START (PORNIRE).
 4. Este afişat mesajul Pairing deleted (Interconectare ştearsă) când aţi terminat.