Vă aflați aici: Setări > Setări generale

Setări generale

Pentru a vizualiza şi edita setările generale, accesaţi Settings > General settings (Setări > Setări generale)

În General setttings (Setări generale) veţi găsi:

 • Pair and sync (Interconectare şi sincronizare)
 • Front light settings (Setări Lanternă frontală)
 • Flight mode (Mod de zbor)
 • Time (Timp)
 • Date (Data)
 • Week's starting day (Ziua de început a săptămânii)
 • Button sounds (Sunete buton)
 • Button lock (Blocare buton)
 • Units (Unităţi)
 • Language (Limbă)
 • About your product (Despre produsul dvs.)

Interconectare şi sincronizare

 • Pair and sync (Interconectare şi sincronizare): Interconectaţi dispozitivele mobile cu dispozitivul M460.
 • Pair other device (Interconectați alte dispozitive): Interconectaţi senzorii de ritm cardiac și senzorii de ciclism cu dispozitivul M460.
 • Paired devices (Dispozitive interconectate): Vizualizaţi toate dispozitivele pe care le-aţi interconectat cu M460.
 • Sync Data (Date de sincronizare): Sincronizaţi datele cu aplicaţia Flow. Opţiunea Sync data (Sincronizare date) devine vizibilă după ce aţi interconectat dispozitivul M460 cu un dispozitiv mobil.

Setări Lanternă frontală

 • Front light (Lanternă frontală): Alegeţi Manual front light (Lanternă frontală manuală) sau Automatic front light (Lanternă frontală automată)
  • Manual front light (Lanternă frontală manuală): Reglați lanterna frontală manual din meniul rapid.
  • Automatic front light (Lanternă frontală automată): M460 porneşte şi opreşte lumina faţă în funcţie de condiţiile de luminozitate.
 • Nivel de activare: Alegeţi Dark (Întuneric), Dusk (Amurg) sau Light (Lumină).
 • Blink rate (Rata de clipire): Selectați Blinking off (Clipire oprită), Slow (înceată), Fast (rapidă) sau Very fast (foarte rapidă).

Modul zbor

Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat).

Modul Zbor întrerupe toate comunicaţiile wireless de la dispozitiv. Nu îl puteţi utiliza în sesiunile de antrenament cu senzori Bluetooth® Smart ® Smart şi nici nu puteţi sincroniza datele cu aplicaţia mobilă aplicaţia mobilă Polar Flow pentru că Bluetooth® Smart este dezactivat.

Timp

Setaţi formatul orei: 24 h sau 12 h. Apoi setaţi ora.

Data

Setaţi data. Setaţi şi Date format (Format dată), puteţi alege mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd.mm.yyyy (ll/zz/aaaa, zz/ll/aaaa, aaaa/ll/zz, zz-ll-aaaa, aaaa-ll-zz, zz.ll.aaaa) sau yyyy.mm.dd (aaaa.ll.zz).

Week's Starting Day (Ziua de început a săptămânii)

Alegeţi ziua de început a fiecărei săptămâni. Alegeţi Monday, Saturday (Luni, Sâmbătă) sau Sunday (Duminică).

Sunetele butoanelor

Setaţi sunetele butoanelor la On (Activat) sau Off (Dezactivat).

Vă rugăm să reţineţi că această selecţie nu modifică sunetele de antrenament. Sunetele de antrenament sunt modificate în setările profilului sportiv. Pentru mai multe informații, consultați . Setările profilului sportiv.

Blocarea butoanelor

Alegeţi Manual lock (Blocare manuală) sau Automatic lock (Blocare automată).În Manual lock (Blocare manuală) puteţi bloca butoanele manual din Quick menu (Meniu rapid). În Automatic Lock (Blocare automată) blocarea butoanelor se face automat după 60 de secunde.

Unităţi

Alegeţi unităţile de măsură metrice (kg, cm) sau pe cele imperiale (lb, ft) (livre/picioare). Setaţi unităţile folosite pentru a măsura greutatea, înălţimea, distanţa şi viteza.

Limba

Alegeţi: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi sau Svenska. Setaţi limba dispozitivului M460.

Despre produsul dumneavoastră

Verificaţi ID-ul dispozitivului dvs. M460, precum şi versiunea firmware, modelul HW şi data de expirare A-GPS.