Vă aflați aici: Noţiuni introductive > Funcţiile butoanelor şi structura meniului

Funcţiile butoanelor şi structura meniului

Funcţiile butoanelor

M460 are cinci butoane care au diverse funcţionalităţi, în funcţie de situaţia de utilizare. Consultaţi tabelele de mai jos pentru a afla ce funcţionalităţi au butoanele în diferite moduri.

LIGHT (UŞOR)

   VIZUALIZAREA ŞI MENIUL TIMP MODUL PRE-ANTRENAMENT ÎN TIMPUL ANTRENAMENTULUI
 • Luminaţi afişajul
 • Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a bloca butoanele
 • Luminaţi afişajul
 • Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a introduce setările profilului sportiv
 • Luminaţi afişajul
 • Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a intra în Quick Menu (Meniul rapid)

BACK (ÎNAPOI)

   VIZUALIZAREA ŞI MENIUL TIMP MODUL PRE-ANTRENAMENT ÎN TIMPUL ANTRENAMENTULUI
 • Ieşiţi din meniu
 • Reveniţi la nivelul precedent
 • Lăsaţi setările neschimbate
 • Anulaţi selecţiile
 • Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a reveni la vederea timp din meniu
 • Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a sincroniza cu aplicaţia Polar Flow în vederea timp
 • Reveniţi la vizualizarea timp
 • Întrerupeţi antrenamentul apăsând o dată
 • Apăsaţi şi menţineţi timp de 3 secunde pentru a opri înregistrarea antrenamentului

START

   VIZUALIZAREA ŞI MENIUL TIMP MODUL PRE-ANTRENAMENT ÎN TIMPUL ANTRENAMENTULUI
 • Confirmaţi selecţiile
 • Intraţi în modul pre-antrenament
 • Confirmaţi selecţia prezentă pe afişaj
 • Începeţi o sesiune de antrenament
 • Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a seta blocarea/deblocarea zonei
 • Continuaţi înregistrarea antrenamentului când este întreruptă
 • Apăsaţi pentru a înregistra o tură.

Sus/ Jos

   VIZUALIZAREA ŞI MENIUL TIMP MODUL PRE-ANTRENAMENT ÎN TIMPUL ANTRENAMENTULUI
 • Vă deplasaţi prin listele de selecţie
 • Ajustaţi o valoare selectată
 • Deplasaţi-vă prin lista de sporturi
 • Schimbaţi vizualizarea antrenamentului

Structura meniului

Intraţi şi răsfoiţi meniul apăsând UP (SUS) sau DOWN (JOS). Confirmaţi selecţiile cu butonul START (PORNIRE) şi reveniţi cu butonul BACK (ÎNAPOI).

În meniu veţi găsi:

 • Diary (Jurnal)
 • Settings (Setări)
 • Tests (Teste)
 • Interval timer (Cronometru de interval):
 • Favorites (Favorite):
 • Strava Live Segments

Jurnal

În Diary (Jurnal) veţi vedea săptămâna curentă, ultimele patru săptămâni şi următoarele patru săptămâni. Selectaţi o zi pentru a vedea activitatea sesiunile dvs. de antrenament din ziua respectivă, rezumatul antrenamentului pentru fiecare sesiune şi testele pe care le-aţi făcut. Puteţi vedea şi sesiunile de antrenament planificate.

Setări

În Settings (Setări) puteţi edita:

 • Sport profiles (Profiluri sportive)
 • Physical settings (Setări fizice)
 • General settings (Setări generale)
 • Watch settings (Setări ceas)

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Settings (Setări).

Teste

În Tests (Teste) veţi găsi:

Orthostatic test (Testul ortostatic)

Fitness test (Testul formei fizice)

Pentru mai multe informații, consultați Features (Caracteristici).

Cronometru de interval

Creaţi cronometre de interval pe baza timpului şi/sau a distanţei pentru a stabili exact fazele de activitate şi de recuperare din sesiunile dumneavoastră de antrenament cu intervale.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Start a Training Session (Începerea unei sesiuni de antrenament).

Favorite

În Favorites (Favorite), veţi găsi ţintele de antrenament pe care le-aţi salvat ca favorite în serviciul web Flow.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Favorite.