Vă aflați aici: Caracteristici > Barometru

Barometru

Caracteristicile barometru cuprind:

  • Altitude, ascent and descent (Altitudine, ascendenţă şi descendenţă):
  • Temperatura în timpul antrenamentului (poate fi văzută pe afișaj)
  • Inclinometru
  • Calorii compensate de altitudine

M460 măsoară altitudinea cu un senzor de presiune a aerului şi converteşte presiunea aerului măsurată într-o valoare a altitudinii. Acesta este cel mai precis mod de a măsura altitudinea şi modificările de altitudine (ascendente/descendente) după calibrare. Ascendența şi descendența sunt afișate în metri/picioare. Panta la urcuș/coborâș este afișată în procente și grade.

Pentru a asigura că altitudinea rămâne exactă, acesta trebuie să fie calibrat de fiecare dată când este disponibilă o referinţă demnă de încredere, cum ar fi un vârf muntos sau o hartă topografică, sau la nivelul mării. Variaţiile de presiune datorate condiţiilor meteorologice sau aerului condiţionat în spaţii închise pot afecta valorile altitudinii.

Temperatura afişată este temperatura dispozitivului M460.

Altitudinea este calibrată în mod automat cu GPS, și va fi afișată cu gri până este calibrată. Pentru a obține cele mai exacte indicații de altitudine, se recomandă să calibraţi întotdeauna manual altitudinea când ştiţi altitudinea curentă. Calibrarea manuală se poate face în vizualizarea pre-antrenament sau în vizualizarea antrenament din meniul rapid. Pentru mai multe informații, consultați Quick Menu (Meniu Rapid).