Vă aflați aici: Setări > Setările profilului sportiv

Setările profilului sportiv

Ajustaţi setările profilului spotiv pentru a corespunde cât mai bine nevoilor dumneavoastră de antrenament. În M460 puteţi edita anumite profiluri sportive în Settings > Sports profiles (Setări > Profiluri sportive). Spre exemplu, puteţi seta GPS activat sau dezactivat pentru diferite sporturi.

O gamă mai largă de opţiuni de personalizare este disponibilă în serviciul web Flow. Pentru mai multe informații, consultați Profiluri sportive în Flow.

Există şase profiluri sportive afişate în modul pre-antrenament în mod implicit. În serviciul Flow web puteţi adăuga noi sporturi la lista dvs. şi să le sincronizaţi în dispozitivul dvs. M460. Aveţi maximum 20 de sporturi în M460 la un moment dat. Numărul de profituri sportive din serviciul Web Flow nu este limitat.

Implicit, în Sport profiles (Profiluri sportive) veţi găsi:

 • Cycling (Ciclism)
 • Road cycling (Ciclism rutier)
 • Indoor cycling (Ciclism în interior)
 • Mountain biking (Ciclism montan)
 • Other outdoor (Altele în exterior)
 • Other indoor (Altele în interior)

Dacă aţi editat profilurile sportive în serviciul Flow web înainte de prima sesiune de antrenament şi le-aţi sincronizat în dispozitivul dvs. M460, lista cu profilurile de sport va conţine profilele sportive editate.

Setări

Pentru a vizualiza sau modifica setările profilurilor sportive, accesaţi Settings > Sport profiles (Setări > Profiluri sportive) şi alegeţi profilul pe care doriţi să-l modificați. Puteţi, de asemenea, să accesaţi setările profilului sportiv selectat în momentul respectiv din modul pre-antrenament apăsând şi ţinând apăsat LIGHT (LUMINĂ).

 • Training sounds (Sunete de antrenament): Alegeţi Off (Dezactivat), Soft (Blând), Loud (Tare) sau Very loud (Foarte tare).
 • Heart rate settings (Setările ritmului cardiac): Heart rate view (Vizualizare ritm cardiac): Alegeţi Beats per minute (bpm) (Bătăi pe minut (bpm)), sau % of maximum (% din maxim). Check HR zone limits (Verificare limite zone HR): Verificaţi limitele pentru fiecare zonă de ritm cardiac. HR visible to other device (HR vizibil pe alt dispozitiv): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă alegeţi On (Activat), alte dispozitive compatibile (de ex. echipament de gimnastică) pot detecta ritmul dumneavoastră cardiac.
 • Bike power settings (Setările de putere ale bicicletei): Power view (Vedere putere): Vedeți cum vreți să fie afișate datele despre putere (Watts (W) (Wați (W)), Watts/kg (W/kg) (Wați/kg (W/kg)) sau % of FTP (% din FTP)). Power, rolling average (Putere, medie de rulare): Setați frecvența de înregistrare. Alegeţi 1, 3, 5, 10, 15, 30 sau 60 secunde. Set FTP value (Setaţi valoarea FTP): Setaţi valoarea FTP (prag funcțional de putere). Plaja este între 60 şi 600 de waţi. Check power zone limits (Verificați limitele zonelor de putere): Verificați limitele zonelor dvs. de putere.

  Setările de putere ale bicicletei sunt vizibile numai dacă Kéo Power a fost interconectat.

 • GPS recording (Înregistrare GPS): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat).
 • Calibrate power sensor (Calibrați senzorii de putere): Calibrarea sonzorului de putere este vizibilă numai când se accesează setările profilului sportiv din modul pre-antrenament și după interconectarea senzorului. Pentru informaţii suplimentare despre calibrare, consultaţi Polar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart.
 • Bike settings (Setările bicicletei): Wheel size (Dimensiune roată):  Setaţi dimensiunea roţii în milimetri. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Măsurarea dimensiunii roţii. Crank length (Lungime pinion): Setaţi lungimea pinionului în milimetri. Used sensors (Senzorii utilizați): Vizualizaţi toţi senzorii pe care i-aţi conectat la bicicletă.
 • Calibrate altitude (Calibrare altitudine): Setaţi altitudinea corectă. Se recomandă să calibraţi întotdeauna manual altitudinea când ştiţi altitudinea curentă.

  Calibrarea altitudinii este vizibilă numai când se accesează setările profilului sportiv din modul pre-antrenament sau modul antrenament.

 • Speed settings (Setările de viteză): Speed vie (Vizualizare viteză): Alegeţi km/h (kilometri pe oră) sau min/km(minute pe kilometru). Dacă aţi ales unităţi impediale, alegeţi mph (mile pe oră) sau min/mi (minute pe milă). Check speed zone limits (Verificați limitele zonelor de viteză): Verificaţi limitele pentru fiecare zonă de viteză.
 • Automatic pause sett. (Setări de pauză automată): Automatic pause (Pauză automată): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă setaţi pauză automată On (Activat), sesiunea dumneavoastră este întreruptă automat când opriţi mişcarea. Atingeţi Activation speed: (Viteză activare) pentru a seta viteza la care înregistrarea este întreruptă.
 • Automatic lap (Tură automată): Alegeţi Off (Dezactivat), Lap distance (Distanţă tură) sau Lap duration (Durată tură). Dacă alegeţi Lap distance (Distanţă tură), setaţi distanţa la care este parcursă fiecare tură. Dacă alegeţi Lap duration (Durată tură), setaţi durata după care este parcursă fiecare tură.

Pentru a utiliza pauza automată sau tura automată bazată pe distanță, trebuie să utilizați funcția GPS sau Polar Senzorul de viteză Bluetooth® Smart.

Observați că în numeroase profiluri de sporturi de interior, sporturi de grup și sporturi de echipă, setarea HR visible to other devices (HR vizibil pentru alte dispozitive) este activată implicit. Acest lucru înseamnă că dispozitivele compatibile, care utilizează tehnologia wireless Bluetooth Smart, de ex. echipamente de gimnastică, vă pot detecta ritmul cardiac. Puteți verifica profilurile sporturilor care au transmisia prin Bluetooth activată în mod implicit în Polar Sport profiles list (Listă profiluri sporturi Polar). Puteți activa sau dezactiva transmisia prin Bluetooth din sport profile settings (Setări profil sport).