Nacházíte se tady: Polar Flow > Webová služba Polar Flow > Tréninkové cíle

Tréninkové cíle

Stanovte si podrobné tréninkové cíle ve webové službě Flow a uložte si je v M460, prostřednictvím softwaru FlowSync nebo aplikace Flow. V průběhu tréninku se můžete snadno řídit pokyny ze svého zařízení.

 • Quick Target(Rychlý cíl): Zadejte jednu hodnotu. Za cíl si zvolte délku trvání, vzdálenost nebo výdej kalorií.
 • Phased Target(Fázovaný cíl): Trénink si můžete rozdělit na jednotlivé fáze a pro každou z nich si stanovit jako cíl jinou délku trvání nebo vzdálenost a intenzitu. Může jít např. o sestavení intervalové tréninkové jednotky, jejíž součástí je vhodná rozcvička a odpočinkové fáze.
 • Favorites(Oblíbené): Zvolte si cíl a přidejte ho do Favorites (Oblíbených), abyste ho mohli snadno vyhledat pokaždé, když si jeho splnění budete chtít zopakovat.

Nezapomeňte si své tréninkové cíle uložit do M460 z webové služby Flow prostřednictvím softwaru FlowSync nebo aplikace Flow. Pokud si je neuložíte, pak je budete moci vidět pouze v diáři webové služby Flow nebo v seznamu oblíbených.

Stanovení tréninkového cíle

 1. Jděte do Diary(Diáře) a klikněte na Add(Přidat) > Training target(Tréninkový cíl).
 2. V náhledu Add training target (Přidat tréninkový cíl) zadejte Quick(Rychlý), Phased (Fázovaný) nebo Favorite (Oblíbený). (Race Pace (Závodní tempo) není pro Polar M460 k dispozici).

Quick Target (Rychlý cíl):

 1. Zadejte Quick(Rychlý)
 2. Zadejte Sport, zadejte Target name (Název cíle) (vyžadováno), Date (Datum) (volitelné) a Time(Čas) (volitelné) a jakékoliv Notes (Poznámky) (volitelné), které si chcete přidat.
 3. Zadejte jednu z těchto hodnot: délka trvání, vzdálenost nebo výdej kalorií. Můžete zadat pouze jednu z těchto hodnot.
 4. Klikněte na Save (Uložit), pro přidání cíle do svého Diary(Diáře), nebo na ikonu , čímž ho přidáte do Favorites(Oblíbených).

Phased Target (Fázovaný cíl):

 1. Zadejte Phased(Fázovaný).
 2. Zadejte Sport, zadejte Target name (Název cíle) (vyžadováno), Date (Datum) (volitelné) a Time(Čas) (volitelné) a jakékoliv Notes (Poznámky) (volitelné), které si chcete přidat.
 3. Přidejte ke svému cíli fáze. Pro každou fázi zvolte vzdálenost nebo délku jejího trvání, ruční nebo automatické spuštění nahrávání následující fáze a intenzitu.
 4. Klikněte na Save (Uložit), pro přidání cíle do svého Diary(Diáře), nebo na ikonu , čímž ho přidáte do Favorites(Oblíbených).

Favorites (Oblíbené)

Jestliže jste si stanovili cíl a přidali si ho do oblíbených, můžete ho používat jako plánovaný cíl.

 1. Zadejte Favorites(Oblíbené). Zobrazí se vaše oblíbené tréninkové cíle.
 2. Klikněte na oblíbený cíl, který si chcete nastavit jako výchozí.
 3. Zadejte Sport, zadejte Target name (Název cíle) (vyžadováno), Date (Datum) (volitelné) a Time(Čas) (volitelné) a jakékoliv Notes (Poznámky) (volitelné), které si chcete přidat.
 4. Pokud si přejete, můžete si cíl upravit nebo ho ponechat tak, jak je.
 5. Klikněte na Update changes (Aktualizovat změny) pro uložení změn v oblíbených. Klikněte na Add to diary (Přidat do diáře) pro přidání cíle do svého Diary (Diáře) bez aktualizace oblíbeného cíle.

Po uložení tréninkových cílů do M460 naleznete:

 • Plánované tréninkové cíle v Diary (Diáři) (na aktuální týden a další 4 týdny)
 • Tréninkové cíle uvedené jako oblíbené ve funkci Favorites(Oblíbené)

Když začínáte trénink, vstupte do svého cíle z Diary (Diáře) nebo zFavorites(Oblíbených).

Informace o zahájení tréninku s tréninkovým cílem viz Zahájení tréninku