Nacházíte se tady: Funkce > Strava Live Segments

Jak mohu na M460 aktivovat segmenty Strava Live Segments®?

Segmenty Strava jsou předem stanovené úseky trasy, na kterých mohou sportovci soutěžit v jízdě na kole nebo běhu na čas. Segmenty jsou definovány na stránkách Strava.com a může je vytvořit jakýkoli uživatel služby Strava. Pomocí segmentů můžete porovnávat vlastní časy nebo je srovnávat s časy jiných uživatelů služby Strava, kteří daný segment také absolvovali. U každého segmentu se zveřejňuje nejlepší čas za daný segment, tzv. král/královna hory (KOM/QOM).

Pokud máte účet Strava Summit, můžete si funkci Strava Live Segments® v cyklopočítači Polar M460 aktivovat. Jakmile aktivujete funkci Strava Live Segments, obdržíte na M460 upozornění pokaždé, když se budete blížit k některému ze svých oblíbených segmentů Strava. Na cyklopočítači M460 se vám budou zobrazovat data o výkonu v reálném čase, takže budete mít přehled o tom, jestli jste překonali svůj osobní rekord (PR) v segmentu, nebo ne. Výsledky se vypočítají a zobrazí na M460 okamžitě po absolvování segmentu, ale konečné výsledky si musíte zjistit na stránkách Strava.com.

Chytrá upozornění jsou blokována, pokud je na M460 zapnutý náhled segmentu Strava Live Segment. Jestliže chcete přijímat chytrá upozornění například během delšího segmentu, můžete je aktivovat změnou tréninkového náhledu.

K aktivaci segmentů Strava Live Segments na cyklopočítači Polar M460 musíte:

 1. propojit své účty Strava a Polar Flow ve webové službě Polar Flow NEBO v aplikaci Polar Flow.

  Webová služba Polar Flow: Nastavení > Účet > Strava > Připojit
  Aplikace Polar Flow: Obecná nastavení > Připojit > Strava (k připojení posuňte tlačítko do strany)

 2. Na adrese Strava.com vyberte segmenty, které chcete exportovat do aplikace Polar Flow / M460.

  Strava.com: Klikněte na ikonu hvězdičky vedle názvu segmentu.

 3. Krok č. 3 můžete přeskočit, pokud chcete do cyklopočítače M460 rychle zkopírovat jeden nebo dva segmenty Strava Live Segments. Jen vyberte segmenty na adrese Strava.com a synchronizujte M460.

 4. Chcete-li importovat segmenty Strava Live Segments do aplikace Polar Flow, klikněte na tlačítko Aktualizovat segmenty na stránce Oblíbené ve webové službě Polar Flow. V cyklopočítači M460 můžete mít současně uloženo maximálně 20 oblíbených položek. Máte-li ve webové službě Flow uloženo více než 20 oblíbených položek, prvních 20 jich je při synchronizaci odesláno do M460. Pořadí oblíbených položek si můžete změnit přetažením.
 5. Synchronizujte M460. 20 oblíbených položek včetně segmentů Strava Live Segments, které jste importovali ze stránek Strava.com, se přenese do cyklopočítače M460.

Další informace o segmentech Strava naleznete na stránkách podpory Strava Support.

Strava live segments je ochranná známka společnosti Strava, Inc.