Nacházíte se tady: Začínáme > Spárování snímačů s M460 > Snímač srdeční frekvence Polar H10

Snímač srdeční frekvence Polar H10 Bluetooth® Smart

Snímač srdeční frekvence od Polaru sestává z pohodlného pásu a konektoru. Přesně měří vaši srdeční frekvenci a odesílá data do M460 v reálném čase.

Údaje o srdeční frekvenci vám ukáží, jakou máte kondici, a jak vaše tělo na trénink reaguje. I když v průběhu cvičení dostáváte mnoho subjektivních signálů o tom, jak se vaše tělo s fyzickou zátěží vyrovnává (namáhavost cvičení, dech, fyzické počitky), žádný z nich není tak spolehlivý, jako výsledek měření srdeční frekvence. Ten je objektivní a je ovlivněn vnitřními i vnějšími faktory - což znamená, že jde o spolehlivý ukazatel vašeho fyzického stavu.

Spárování snímače srdeční frekvence s M460

Navlékněte si snímač srdeční frekvence dle instrukcí v kapitole Wear the Heart Rate Sensor (Používání snímače srdeční frekvence). Existují dva způsoby, jak můžete snímač srdeční frekvence spárovat s M460:

  1. Jděte do General Settings > Pair and sync > Pair other device(Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat jiné zařízení) a stiskněteSTART.
  2. M460 začne hledat váš snímač srdeční frekvence.
  3. Jakmile bude snímač srdeční frekvence nalezen, zobrazí se jeho identifikační číslo, například Pair Polar H10 (Spárovat Polar H10) xxxxxxxx. Vyberte snímač srdeční frekvence, který si přejete spárovat.
  4. Stiskněte START, objeví se text Pairing (Páruji).
  5. Po dokončení se zobrazí textPairing completed (Spárování dokončeno).

nebo

  1. Stiskněte START v časovém náhledu pro vstup do předtréninkového režimu.
  2. Na displeji se zobrazí textTo pair, touch your sensor with M460 (Pro spárování se dotkněte sporttesterem M460 snímače srdeční frekvence). Udělejte to a počkejte na nalezení signálu.
  3. M460 vám ukáže seznam snímačů srdeční frekvence, které nalezne. Zobrazí identifikační číslo přístroje, např. Pair Polar H10 xxxxxxxx(Spárovat Polar H10 xxxxxxxx). Vyberte snímač srdeční frekvence, který si přejete spárovat, a zadejte Yes(Ano).
  4. Po dokončení se zobrazí textPairing completed (Spárování dokončeno).