Nacházíte se tady: Funkce > Chytrá upozornění (iOS)

Chytrá upozornění (iOS)

Díky funkci chytrých upozornění můžete dostávat upozornění na příchozí hovory, zprávy a oznámení z aplikací na M460. Na M460 se zobrazí stejné upozornění jako na displeji telefonu. Funkce chytrých upozornění je k dispozici pro iOS i Android. Chytrá upozornění jsou blokována při ortostatickém testu, Fitness Testu a trénincích, při kterých používáte intervalový časovač.

Vezměte prosím na vědomí, že když je funkce chytrých upozornění zapnutá, budou se baterie v M460 i v telefonu vybíjet rychleji vlivem zvýšené aktivity Bluetooth.

Nastavení

K tomu, aby cyklopočítač M460 mohl přijímat upozornění a oznámení, musí být spárovaný s aplikací Flow. M460 i telefon musíte mít také správně nastaveny.

Po aktualizaci firmwaru cyklopočítače M460 jej musíte znovu spárovat s aplikací Flow, aby se zobrazilo nastavení chytrých upozornění. Pokud je znovu nespárujete, nebude nastavení vidět.

Upozornění jsou defaultně vypnuta. Můžete si je zapínat a vypínat v cyklopočítači M460 nebo v aplikaci Polar Flow.

M460

Chytrá upozornění zapnete v Menu > Nastavení > Obecná nastavení > Chytrá upozornění.

  • Pokud chcete dostávat upozornění a vidět obsah upozornění na displeji, zvolte Zap.
  • Pokud nechcete, aby se obsah upozornění zobrazoval na displeji, zvolte Zap. (bez náhledu). Budete jen informováni, že jste obdrželi upozornění.
  • Pokud nechcete do cyklopočítače M460 přijímat žádná upozornění, zvolte Vyp..

Telefon

To, jaká upozornění budete do cyklopočítače M460 dostávat, bude záležet na tom, jaká upozornění si nastavíte v telefonu. Více informací viz Smart notifications (iOS).

Použití

Když vám přijde nějaké upozornění, M460 vás o tom uvědomí zvukovou signalizací. V případě příchozího hovoru se můžete rozhodnout hovor přijmout, ztišit nebo odmítnout (pouze s iOS 8). V případě ztišení se ztiší pouze cyklopočítač M460, ne telefon. Pokud upozornění přijde během upozornění na hovor, nezobrazí se.

Odmítnutí upozornění

Upozornění lze odmítnout ručně nebo vypršením času. Jestliže upozornění odmítnete ručně, zmizí také z displeje telefonu, v případě vypršení času se upozornění odstraní jen z cyklopočítače M460, ale na telefonu bude dál vidět.

Chcete-li upozornění odmítnout:

  • Ručně: Stiskněte tlačítko ZPĚT.
  • Vypršením času: Upozornění zmizí po 30 vteřinách, pokud je neodmítnete ručně.

Chytrá upozornění jsou blokována, pokud je na M460 zapnutý náhled segmentu Strava Live Segment. Jestliže chcete přijímat chytrá upozornění například během delšího segmentu, můžete je aktivovat změnou tréninkového náhledu.