Nacházíte se tady: Funkce > Chytré koučování > Funkce Chytré kalorie

Funkce Chytré kalorie

Ten nejpřesnější počítač kalorií na trhu vypočítává množství spálených kalorií. Tento výpočet energetického výdeje je založen na:

  • Tělesné hmotnosti, výšce, věku, pohlaví
  • Maximální srdeční frekvenci jedince (SFmax)
  • Srdeční frekvenci při tréninku
  • Maximální spotřebě kyslíku jedince (VO2max)
  • Nadmořské výšce