Nacházíte se tady: Začínáme > Spárování snímačů s M460 > Snímač kadence Polar Bluetooth® Smart

Snímač kadence Polar Bluetooth® Smart

Ten nejpraktičtější způsob, jak si můžete měřit parametry svého cyklistického tréninku, představuje náš technologicky vyspělý bezdrátový snímač kadence. Změří průměrnou i maximální kadenci vaší jízdy na kole v otáčkách za minutu, abyste mohli porovnat techniku jízdy s předchozími tréninky.

 • Pomůže vám zlepšit techniku jízdy na kole a určit optimální kadenci
 • Ničím nenarušené hodnoty vaší kadence vám umožní posoudit váš individuální výkon
 • Snímač má aerodynamický tvar a velice nízkou hmotnost

Spárování snímače kadence se sporttesterem M460

Zkontrolujte, zda byl snímač kadence správně nainstalován. Více informací o tom, jak snímač kadence nainstalovat, naleznete v návodu na jeho použití.

Existují dva způsoby, jak můžete snímač kadence spárovat s M460.

 1. Jděte do General Settings > Pair and sync > Pair other device(Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat jiné zařízení) a stiskněteSTART.
 2. M460 začne vyhledávat snímač kadence. Několikrát pootočte klikou, pro aktivaci snímače. Blikající červené světlo znamená, že je snímač aktivní.
 3. Jakmile bude snímač kadence nalezen, zobrazí sePolar CAD xxxxxxxx.
 4. Stiskněte START, objeví se text Pairing (Páruji).
 5. Jakmile je spárování dokončeno, na displeji se zobrazí text Pairing completed.
 6. Objeví se textSensor linked to:(Snímač připojen k:) Zvolte Bike 1(Jízdní kolo 1), Bike 2(Jízdní kolo 2) nebo Bike 3(Jízdní kolo3). Potvrďte tlačítkem START.

  První cyklosnímač, který spárujete, bude automaticky spojen s Bike 1(Jízdním kolem 1).

nebo

 1. Stiskněte START v časovém náhledu, pro vstup do předtréninkového režimu.
 2. M460 začne snímač kadence vyhledávat. Několikrát pootočte klikou, pro aktivaci snímače. Blikající červené světlo znamená, že snímač byl aktivován.
 3. Zobrazí se identifikační číslo zařízení Pair Polar CAD xxxxxxxx. Zvolte Yes(Ano).
 4. Jakmile je spárování dokončeno, na displeji se zobrazí text Pairing completed.
 5. Objeví se textSensor linked to:(Snímač připojen k:) Zvolte Bike 1(Jízdní kolo 1), Bike 2(Jízdní kolo 2) nebo Bike 3(Jízdní kolo3). Potvrďte tlačítkem START.