Nacházíte se tady: Začínáme > Funkce tlačítek a struktura menu

Funkce tlačítek a struktura menu

Funkce tlačítek

M460 má pět tlačítek, která plní různé funkce, podle toho, v jaké situaci jsou právě používána. Níže uvedené tabulky ukazují, jaké funkce jednotlivá tlačítka plní v různých režimech:

Osvětlení

ČASOVÝ NÁHLED A MENU PŘEDTRÉNINKOVÝ REŽIM PŘI TRÉNINKU
 • Rozsvítit displej
 • Stisknout a podržet pro uzamčení tlačítek
 • Rozsvítit displej
 • Stisknout a podržet pro vstup do nastavení sportovních profilů
 • Rozsvítit displej
 • Stisknout a podržet pro vstup do Rychlé menu

Zpět

ČASOVÝ NÁHLED A MENU PŘEDTRÉNINKOVÝ REŽIM PŘI TRÉNINKU
 • Odejít z menu
 • Vrátit se na předchozí úroveň
 • Ponechat nastavení beze změny
 • Zrušit výběr
 • Stisknout a podržet pro návrat z menu do časového náhledu
 • Stisknout a podržet pro synchronizaci s aplikací Flow v časovém náhledu
 • Návrat do časového náhledu
 • Přerušit trénink jedním stisknutím
 • Stisknout a podržet po dobu tří vteřin pro ukončení nahrávání

Start

ČASOVÝ NÁHLED A MENU PŘEDTRÉNINKOVÝ REŽIM PŘI TRÉNINKU
 • Potvrdit výběr
 • Vstoupit do předtréninkového režimu
 • Potvrdit volbu zobrazenou na displeji
 • Zahájit trénink
 • Stisknout a podržet pro odemčení/uzamčení zámku pásma
 • Pokračovat v nahrávání záznamu z tréninku i při jeho přerušení
 • Stisknout pro nahrání kola/etapy

Nahoru / Dolů

ČASOVÝ NÁHLED A MENU PŘEDTRÉNINKOVÝ REŽIM PŘI TRÉNINKU
 • Procházet seznamy možností
 • Upravit zvolenou hodnotu
 • Procházet seznamy sportovních disciplín
 • Změnit tréninkový náhled

Struktura menu

Do menu vstoupíte a procházet jím můžete mačkáním tlačítek NAHORU nebo DOLŮ. Výběr potvrdíte tlačítkem START a vrátíte se tlačítkem ZPĚT.

V menu naleznete:

 • Diář
 • Nastavení
 • Testy
 • Intervalový časovač
 • Oblíbené
 • Strava Live Segments

Diář

Ve funkci Diář můžete vidět data za aktuální týden, uplynulé čtyři týdny a následující čtyři týdny. Vyberte si den, v němž se chcete podívat na své tréninkové jednotky, přehled každé tréninkové jednotky a testy, kterým jste se podrobili. Můžete zde také vidět tréninkové jednotky, které jste si naplánovali.

Nastavení

Ve funkci Nastavení můžete upravovat:

 • Sportovní profily
 • Fyzická nastavení
 • Obecná nastavení
 • Nastavení hodinek

Další informace viz Nastavení.

Testy

Ve funkci Testy naleznete:

Ortostatický test

Test zdatnosti

Další informace viz Funkce.

Intervalový časovač:

Vytvořte si intervalové časovače, v závislosti na čase nebo vzdálenosti, pro přesné plánování tréninkových a odpočinkových fází svého intervalového tréninku.

Další informace viz Zahájení tréninku.

Oblíbené

Ve Oblíbené naleznete tréninkové cíle, které jste si uložili do oblíbených ve webové službě Flow.

Další informace viz Oblíbené.