Nacházíte se tady: Důležité informace > Péče o M460

Péče o M460

Jako každé elektronické zařízení, i Polar M460 by měl být udržován v čistotě a pečlivě opatrován. Níže uvedené pokyny vám pomohou dodržet záruční podmínky, udržet zařízení ve špičkovém stavu a vyhnout se tak problémům s nabíjením a synchronizací.

M460

Udržujte tréninkové zařízení v čistotě. K odstraňování nečistot z tréninkového zařízení používejte navlhčenou papírovou utěrku. Pro zachování dokonalé voděodolnosti neomývejte tréninkové zařízení tlakovým čističem. Nepokládejte tréninkové zařízení do vody. Nikdy nepoužívejte alkohol nebo abrazivní materiál, jako jsou např. ocelová vata nebo chemické čisticí prostředky.

Po každém použití portu USB na tréninkovém zařízení se podívejte, zda na těsnění krytu pouzdra neulpěly nějaké vlasy, prach nebo jiné nečistoty. Jakoukoliv nečistotu jemně otřete. K čištění nepoužívejte žádné ostré nástroje nebo prostředky, které by mohly poškrábat plastové díly.

Nevhodný pro koupání nebo plavání. Chráněný pro případ pocákání vodou a proti dešťovým kapkám. Nepokládejte tréninkové zařízení do vody. Hustý déšť může bránit příjmu signálu GPS.

Nevystavujte zařízení silnému mrazu (pod –10 °C/14 °F) a horku (nad 50 °C/120 °F) ani přímému slunečnímu záření.

Snímač srdeční frekvence

Konektor: Po každém použití odpojte konektor vysílače od hrudního pásu a osušte ho měkkým ručníkem. V případě potřeby očistěte konektor slabým mýdlovým roztokem. Nikdy nepoužívejte alkohol nebo abrazivní materiál (jako jsou např. ocelová vata nebo chemické čisticí prostředky).

Hrudní pás: Po každém použití hrudní pás opláchněte proudem tekoucí vody a nechte ho uschnout. V případě potřeby hrudní pás omyjte slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte zvlhčující mýdla, protože ta by mohla na hrudním pásu zanechávat zbytky. Nenamáčejte hrudní pás ve vodě, nežehlete ho, nepoužívejte chemická čistidla a bělidla. Hrudní pás nenapínejte a neohýbejte ho do ostrých úhlů v místech, kde jsou umístěny elektrody.

Přečtěte si návod na praní na visačce hrudního pásu.

Skladování

M460: Tréninkové zařízení uchovávejte na chladném a suchém místě. Nepřechovávejte je ve vlhkém prostředí, v neprodyšném obalu (igelitový sáček či sportovní taška), ani ve vodivém obalu (vlhký ručník). Nevystavujte tréninkové zařízení po delší dobu přímému slunečnímu záření, například jeho ponecháním v autě nebo uchycením na držáku jízdního kola. Doporučujeme, aby tréninkové zařízení bylo skladováno s částečně nebo plně nabitou baterií. Při skladování se baterie pomalu vybíjí. Chystáte-li se tréninkové zařízení uskladnit na několik měsíců, doporučujeme, abyste ho v průběhu skladování po několika měsících znovu nabili. Prodloužíte tím životnost baterie.

Heart rate sensor (Snímač srdeční frekvence): Hrudní pás a konektor sušte a uchovávejte odděleně, čímž prodloužíte životnost baterie na maximum. Uchovávejte snímač srdeční frekvence na chladném a suchém místě. Abyste zabránili oxidaci, neponechávejte snímač vlhký v neprodyšném obalu, jako je například sportovní taška. Nevystavujte snímač srdeční frekvence po delší dobu přímému slunečnímu svitu.

Servis

Doporučujeme, abyste v průběhu dvouleté záruční lhůty nechali provádět servisní opravy pouze autorizovanými servisními středisky firmy Polar. Záruka se nevztahuje na poškození obalu ani na následné škody, které vznikly servisem u poskytovatele, jenž není autorizován firmou Polar Electro. Další informace viz Omezená mezinárodní záruka firmy Polar.

Kontaktní informace a adresy všech autorizovaných servisních středisek firmy Polar naleznete na adresesupport.polar.com a na webových stránkách příslušné země.

Jako uživatelské jméno k vašemu účtu u Polaru slouží vždy vaše e-mailová adresa. Pro registraci výrobku od firmy Polar, přihlášení se do webové služby a aplikace Polar Flow, do diskusního fóra i k odebírání zpravodaje, se používá totéž uživatelské jméno a heslo.