Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení sportovních profilů

Nastavení sportovních profilů

Nastavte si své sportovní profily tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašim tréninkovým potřebám. Ve sporttesteru M460 si můžete změnit nastavení některých sportovních profilů v Nastavení >Sportovní profily. Můžete si například pro různé sporty nastavit vypnutí nebo zapnutí GPS .

Ve webové službě Flow naleznete ještě další možnosti individuálního nastavení. Další informace viz Sportovní profily v aplikaci Flow.

V předtréninkovém režimu je přednastaveno šest sportovních profilů. Ve webové službě Flow si k nim můžete přidat další sporty a uložit si je v M460. Přímo v Polaru M460 můžete mít současně uloženo až 20 různých sportů. Ve webové službě Flow je počet sportovních profilů neomezený.

Přednastavené ve funkci Sportovní profily naleznete tyto:

 • Jízda na kole
 • Silniční cyklistika
 • Jízda na stacionárním kole
 • Jízda na horském kole
 • Jiné venkovní sporty
 • Jiné halové sporty

Jestliže jste před prvním tréninkem změnili svoje sportovní profily ve webové službě Flow a uložili si je ve sporttesteru M460, tyto změněné sportovní profily budou zahrnuty v přehledu sportovních profilů.

Nastavení

Pro náhled nebo změnu nastavení sportovních profilů jděte do Nastavení > Sportovní profily a zvolte profil, který si přejete změnit. Do nastavení aktuálně zvoleného sportovního profilu se můžete dostat rovněž v předtréninkovém reimu stisknutím a podržením tlačítka OSVĚTLENÍ.

 • Zvuková signalizace při tréninku: Zvolte si Vypnuto, Tichý, Hlasitý nebo Velmi hlasitý.
 • Nast. tepové frekvence: Náhled tepové frekvence: Zadejte Údery za minutu (bpm) nebo % maximá. Náhled limitů zón TF: Podívejte se na hraniční hodnoty každého z pásem srdeční frekvence. TF viditelná pro ostatni zařizení: Zadejte Zapnuto nebo Vypnuto. Zadáte-li Zapnuto, budou vaši srdeční frekvenci moci zachytit i další kompatibilní zařízení (např. tělocvičné zařízení).
 • Nastavení cyklistického výkonu: Zobrazení výkonu: Zvolte si, jakým způsobem chcete zobrazovat data silového výkonu Watty (W), Watty/kg (W/kg) nebo % FTP. Výkon, klouzavý průměr: Zadejte frekvenci záznamu. Můžete si zvolit 1, 3, 5, 10, 15, 30 nebo 60 vteřin. Nastavte hodnotu FTP: Nastavte hodnotu FTP (Funkční prahovou hodnotu silového výkonu). Rozsah je 60 až 600 wattů. Zkontrolujte limity silových zón: Zkontrolujte si hraniční hodnoty pásem silového výkonu.

  Nastavení silového výkonu jízdního kola je viditelné pouze tehdy, když máte spárovaný snímač Kéo Power.

 • Záznam s GPS: Zadejte Vypnuto nebo Zapnuto.
 • Kalibrace snímače výkonu: Kalibrace snímače silového výkonu se zobrazuje pouze tehdy, když do nastavení sportovních profilů vstupujete z předtréninkového režimu a snímač je spárovaný. Další informace o kalibraci viz Polar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart(Snímač silového výkonu Polar LOOK Kéo Bluetooth® Smart).
 • Nastavení jízdního kola: Velikost ráfku:  Zadejte rozměr kola v milimetrech. Další informace viz Měření rozměru kola. Délka kliky: Zadejte délku kliky v milimetrech. Použité snímače: Podívejte se na všechny snímače, které jste si k jízdnímu kolu připojili.
 • Kalibrace nadm. výšky: Zadejte správnou nadmořskou výšku. Doporučujeme, abyste pokaždé, když znáte svoji současnou nadmořskou výšku, provedli ruční kalibraci nadmořské výšky.

  Kalibrace nadmořské výšky se zobrazuje pouze tehdy, když do sportovních profilů vstupujete z předtréninkového nebo tréninkového režimu.

 • Nast. rychlosti: Náhled rychlosti: Zvolte km/h nebo min/km. Pokud jste si vybrali imperiální jednotky, zadejte mph nebo min/mi. Náhled limitů zón rychlosti: Zkontrolujte si hraniční hodnoty každého rychlostního pásma.
 • Nastav. autom. pozastavení: Automatické pozastavení: Zadejte Zapnuto nebo Vypnuto. Při nastavení automatic pause (automatického přerušení) na Zapnuto, se nahrávání tréninkové jednotky automaticky přeruší, kdykoliv se přestanete pohybovat. Rychlost aktivace: Nastavte rychlost, při níž bude záznam přerušen.
 • Automatický záznam úseku: Zadejte Vypnuto, Vzdálenost úseku nebo Trvání úseku. Jestliže si zvolíte Vzdál. úseku, zadejte vzdálenost, která představuje jedno absolvované kolo/etapu. Zvolíte-li si Trvání úseku, zadejte časový interval, který představuje každé jednotlivé kolo/etapu.

K tomu, abyste mohli používat funkci automatického přerušení nebo automatického záznamu kola/etapy v závislosti na vzdálenosti, musíte mít zapnutou GPS function, anebo aktivován snímač rychlosti Polar Speed Sensor Bluetooth® Smart.

Upozorňujeme, že v řadě profilů halových sportů, skupinových sportů a týmových sportů je ve výchozím nastavení povoleno nastavení TF viditelná pro ostatní zařízení. To znamená, že kompatibilní zařízení využívající bezdrátovou technologii Bluetooth Smart, např. tělocvičné zařízení, dokáže detekovat vaši tepovou frekvenci. Sportovní profily, které mají ve výchozím nastavení povoleno vysílání Bluetooth, naleznete v seznamu sportovních profilů Polar. Vysílání Bluetooth můžete povolit nebo zakázat v nastavení sportovních profilů.