Nacházíte se tady: Trénink > Zahájení tréninku

Zahájení tréninku

 1. V časovém režimu stiskněte START pro vstup do předtréninkového režimu.

 2. V předtréninkovém režimu si zvolte sportovní profil, který chcete použít, pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ.

  Přejete-li si před zahájením tréninku (v předtréninkovém režimu) sportovní profil změnit, stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Rychlého menu. Pro návrat do předtréninkového režimu stiskněte tlačítko ZPĚT.

  Pokud jste si pro tento sportovní profil aktivovali funkci GPS a kompatibilní snímač Bluetooth® Smartnebo obojí, začne M460 automaticky vyhledávat příslušné signály.

  Zůstaňte v předtréninkovém režimu, dokud M460 nenajde signály GPS a váš snímač srdeční frekvence, abyste mohli mít jistotu, že tréninková data, která obdržíte, budou přesná. Pro zachycení satelitních signálů GPS vyjděte ven a jděte dále od vysokých budov a stromů. Při vyhledávání signálů držte M460 displejem vzhůru. Stůjte klidně na místě, dokud M460 satelitní signály nezachytí.

  Vyhledání satelitních signálů GPS je s pomocí asistované GPS (A-GPS) rychlejší. Datový soubor A-GPS je automaticky nahrán do vašeho M460, když sporttester synchronizujete prostřednictvím softwaru FlowSync s webovou službou Flow. Jestliže platnost datového souboru A-GPS již vypršela, anebo jste M460 ještě nesynchronizovali, vyhledání satelitních signálů může trvat déle. Více informací viz Asistovaná GPS - A-GPS.

 3. Jakmile M460 nalezne všechny potřebné signály, stiskněte tlačítko START. Na displeji se objeví Záznam zahájen a můžete začít trénovat.

  Tep. frekvence: To, že M460 našel signál ze snímače srdeční frekvence, poznáte podle toho, že se vám zobrazí vaše srdeční frekvence.

  GPS: Procentní hodnota zobrazená vedle ikonky GPS  ukazuje, kdy je GPS připravena. Jakmile tato hodnota dosáhne 100 %, objeví se OK.

  Cyklosnímače: Jakmile M460 zachytí signály snímače, vedle ikony jízdního kola se zobrazí OK Jestliže máte snímače spojené s více než jedním jízdním kolem, vedle ikony jízdního kola spatříte číslo právě používaného jízdního kola. M460 vybere jízdní kolo, s nímž je spojen nejbližší snímač.

  Příklad:

  Jeden snímač rychlosti jste připojili k Jízdní kolo 1 a druhý snímač rychlosti k Jízdní kolo 2. Když v M460 vstoupíte do předtréninkového režimu, jsou obě jízdní kola nablízku. Snímač rychlosti spojený s Jízdní kolo 1 je k M460 blíže. M460 proto pro jízdu zvolí Jízdní kolo 1. Vedle ikony jízdního kola se zobrazí číslo 1.

  Pokud jste chtěli použít Jízdní kolo 2 udělejte jednu z následujících věcí:

  • Vraťte se do časového režimu. Potom zvyšte vzdálenost mezi M460 a Jízdní kolo 1, aby k M460 bylo blíže Jízdní kolo 2. Opět vstupte do předtréninkového režimu.
  • Dotkněte se M460 snímače na Jízdní kolo 2.

Zahajte trénink s funkcí Tréninkový cíl

Ve webové službě Flow si můžete vytvořit podrobné tréninkové cíle a uložit si je do svého sporttesteru M460 prostřednictvím softwaru Flowsync nebo aplikace Flow. V průběhu tréninku se můžete snadno řídit pokyny ze svého zařízení.

Pro zahájení tréninkové jednotky s tréninkovým cílem postupujte následovně:

 1. Začněte vstupem do Diář nebo Oblíbené.

 2. Ve funkci Diář zadejte datum, kdy plánujete dosažení cíle, a stiskněte tlačítko START, potom vyberte cíl ze seznamu a opět stiskněte START. Zobrazí se veškeré poznámky, které jste si ohledně cíle zapsali.

  nebo

  Ve funkci Oblíbené vyberte cíl ze seznamu a stiskněte START. Zobrazí se veškeré poznámky, které jste si ohledně cíle zapsali.

 3. Stiskněte START pro vstup do předtréninkového režimu a vyberte sportovní profil, který chcete použít.

 4. Jakmile M460 nalezne všechny potřebné signály, stiskněte tlačítko START. Na displeji se objeví Záznam zahájen a můžete trénovat.

Další informace o tréninkových cílech viz Tréninkové cíle:

Zahájení tréninku s funkcí Intervalový časovač

Jako průvodce tréninkem a regenerací při intervalovém tréninku si můžete nastavit jeden opakovací nebo dva alternující časovače vytvořené v závislosti na čase a/nebo vzdálenosti.

 1. Začněte tím, že přejdete na funkci Intervalový časovač. Zadejte Nastavit časovač/e, pro vytvoření nových časovačů.
 2. Zadejte Podle času nebo Podle času:
  • Podle času: Nastavte pro časovač minuty a vteřiny a stiskněte START.
  • Podle času: Nastavte pro časovač vzdálenost a stiskněte START.
 3. Zobrazí se text Nastavit další časovač?. Pro nastavení dalšího časovače zadejte Ano a zopakujte krok 2.
 4. Po dokončení zadejte Start X.XX km / XX:XX a stiskněte tlačítko START pro vstup do předtréninkového režimu, potom zadejte sportovní profil, který chcete použít.
 5. Jakmile M460 nalezne všechny potřebné signály, stiskněte tlačítko START. Na displeji se objeví Záznam zahájen a můžete trénovat.

V průběhu tréninku můžete také zapnout Intervalový časovač, např. po rozcvičce. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Rychlého menu a potom zadejte Intervalový časovač.