Nacházíte se tady: Nastavení > Rychlé menu

Rychlé menu

V předtréninkovém režimu stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do nastavení aktuálně zvoleného sportovního profilu:

 • Nast. tepové frekvence: Náhled tepové frekvence: Zadejte Údery za minutu (bpm) nebo % maxima. Náhled limitů zón TF: Podívejte se na hraniční hodnoty každého z pásem srdeční frekvence. TF viditelná pro ostatní zařízení: Zadejte Zapnuto nebo Vypnuto. Zadáte-li Zapnuto, budou vaši srdeční frekvenci moci zachytit i další kompatibilní zařízení (např. tělocvičné zařízení).
 • Záznam s GPS: Zadejte Vypnuto nebo Zapnuto.
 • Nastavení jízdního kola: Používané snímače: Podívejte se na všechny snímače, které jste si k jízdnímu kolu připojili.
 • Kalibrace nadmořské výšky: Nastavte správnou nadmořskou výšku. Doporučujeme, abyste pokaždé, když znáte svoji současnou nadmořskou výšku, provedli ruční kalibraci.
 • Nastavení rychlosti: Náhled rychlosti: Zvolte km/h (kilometry za hodinu) nebo min/km(minuty na kilometr). Pokud jste si vybrali imperiální jednotky, zadejte mph (míle za hodinu) nebo min/mi (minuty na míli). Náhled limitů zón rychlosti: Zkontrolujte si hraniční hodnoty každého rychlostního pásma.
 • Nastav. autom. pozastavení: Automatické pozastavení: Zadejte Zapnutonebo Vypnuto. Při nastavení automatic pause automatického přerušení na Zapnuto, se nahrávání tréninkové jednotky automaticky přeruší, kdykoliv se přestanete pohybovat. Rychlost aktivace: nastavte si rychlost, při níž má dojít k přerušení záznamu.
 • Automatický záznam úseku: Zadejte Vypnuto, Vzdálenost úseku nebo Trvání úseku. Zvolíte-li si Vzdálenost úseku, zadejte vzdálenost, která představuje jedno absolvované kolo/etapu. Zvolíte-li si Trvání úseku, zadejte časový interval, který představuje jedno absolvované kolo/etapu.

V tréninkovém náhledu stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do funkce Rychlé menu. Naleznete:

 • Zamknout tlačítka: Pro uzamknutí tlačítek stiskněte START. Pro jejich odemčení stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ.
 • Nastavte čelní osvětlení zap. nebo vypnuto.
 • Zapnout podsvícení nebo vypnuto.
 • Kalibrace snímače výkonu: Kalibrace snímače silového výkonu se zobrazuje pouze tehdy, když do nastavení sportovních profilů vstupujete z předtréninkového režimu a snímač je spárovaný. Další informace o kalibraci viz Polar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart.
 • Kalibrace nadm. výšky: Zadejte správnou nadmořskou výšku. Doporučujeme, abyste pokaždé, když znáte svoji současnou nadmořskou výšku, provedli ruční kalibraci.
 • Intervalový časovač: Vytvořte si intervalové časovače v závislosti na čase nebo vzdálenosti pro přesné plánování tréninkových a odpočinkových fází svého intervalového tréninku.
 • Informace o akt. poloze*: Aktuální poloha a počet viditelných satelitů.
 • Zadejte Zapnout průvodce lokal.* a stiskněte START. Zobrazí se text Zobrazení šipky navigace zapnuto a M460 přejde do náhledu funkce Zpět na začátek.

  *Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, jestliže je GPS nastavena na sportovní profil.

V režimu přerušení stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Rychlého menu. Tam naleznete:

 • Zamknout tlačítka: Pro uzamknutí tlačítek stiskněte START. Pro jejich odemčení stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ.
 • Nastavte čelní osvětlení zap. zapnuto nebo vypnuto.
 • Zvuk. signal. při tréninku: Zvolte si Vypnuto, Tichá, Hlasitá nebo Velmi hlasitá.
 • Nast. tepové frekvence: Náhled tepové frekvence: Zadejte Údery za minutu (bpm) nebo % maxima(% maximální hodnoty). Náhled limitů zón TF: Podívejte se na hraniční hodnoty každého z pásem srdeční frekvence. TF viditelná pro ostatní zařízení: Zadejte Zapnuto nebo Vypnuto. Zadáte-li Zapnuto, budou vaši srdeční frekvenci moci zachytit i další kompatibilní zařízení (např. tělocvičné zařízení).
 • Nastavení cyklistického výkonu: Zobrazení výkonu: Zvolte si, jakým způsobem chcete zobrazovat data silového výkonu Watty (W), Watty/kg (W/kg) nebo jako % FTP. Výkon, klouzavý průměr: Zadejte frekvenci záznamu. Můžete si zvolit 1, 3, 5, 10, 15, 30 nebo 60 vteřin. Nastavte hodnotu FTP: Nastavte hodnotu FTP (Funkční prahovou hodnotu silového výkonu). Rozsah je 60 až 600 wattů. Náhled limitů zón TF: Zkontrolujte si hraniční hodnoty pásem silového výkonu.
 • Záznam s GPS: Zadejte Vypnuto nebo Zapnuto.
 • Kalibrace snímače výkonu: Kalibrace snímače silového výkonu se zobrazuje pouze tehdy, když do nastavení sportovních profilů vstupujete z předtréninkového režimu a snímač je spárovaný. Další informace o kalibraci viz Polar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart.
 • Nastavení jízdního kola: Používané snímače: Podívejte se na všechny snímače, které jste si k jízdnímu kolu připojili.
 • Kalibrace nadmořské výšky:Nastavení správné nadmořské výšky). Doporučujeme, abyste pokaždé, když znáte svoji současnou nadmořskou výšku, provedli ruční kalibraci.
 • Nastavení rychlosti: Náhled rychlosti: Zvolte km/h (kilometry za hodinu) nebo min/km(minuty na kilometr). Pokud jste si vybrali imperiální jednotky, zadejte mph (míle za hodinu) nebo min/mi (minuty na míli). Náhled limitů zón rychlosti: Zkontrolujte si hraniční hodnoty každého rychlostního pásma.
 • Nastav. autom. pozastavení: Automatické pozastavení: Zadejte Zapnuto nebo Vypnuto. Při nastavení automatic pause automatického přerušení na Zapnuto, se nahrávání tréninkové jednotky automaticky přeruší, kdykoliv se přestanete pohybovat. Rychlost aktivace: nastavte si rychlost, při níž má dojít k přerušení záznamu.
 • Automatický záznam úseku: Zadejte Vypnuto, Vzdálenost úseku nebo Trvání úseku. Zvolíte-li si Vzdálenost úseku, zadejte vzdálenost, která představuje jedno absolvované kolo/etapu. Zvolíte-li si Trvání úseku, zadejte časový interval, který představuje jedno absolvované kolo/etapu.

K tomu, abyste mohli používat funkci automatického přerušení nebo automatického záznamu kola/etapy v závislosti na vzdálenosti, musíte mít zapnutou GPS, anebo aktivován snímač rychlosti Polar Speed Sensor Bluetooth® Smart.