Nacházíte se tady: Funkce > Pásma rychlosti a silového výkonu

Pásma rychlosti a silového výkonu

S využitím pásem rychlosti a silového výkonu můžete v průběhu tréninku snadno sledovat svoji rychlost nebo silový výkon a přizpůsobit si je tak, abyste dosáhli splnění svého tréninkového cíle. Tato pásma vám mohou pomoci k větší efektivitě tréninku a kombinovat tréninky o různé intenzitě k tomu, abyste dosahovali optimálních výsledků.

Nastavení

Pásma rychlosti a silového výkonu si můžete nastavovat ve webové službě Flow. Můžete si je zapínat a vypínat v příslušných sportovních profilech. K dispozici je pět různých pásem. Jejich hraniční hodnoty si můžete nastavit manuálně, anebo můžete použít ty přednastavené. Jsou přizpůsobena jednotlivým sportovním disciplínám, takže si pásma můžete nastavit tak, aby co nejlépe vyhovovala každé z nich. Pásma jsou k dispozici pro běžecké sporty (včetně týmových sportů, jejichž součástí je běh), cyklistiku i veslování a jízdu na kánoi.

Výchozí

Zvolíte-li si Výchozí, nemůžete hraniční hodnoty změnit. Přednastavená pásma jsou optimalizována pro osoby s relativně vysokou zdatností.

Volné

Zvolíte-li možnost Volné, můžete všechny hraniční hodnoty změnit. Jestliže jste si například otestovali svoje skutečné prahové hodnoty, jako jsou anaerobní a aerobní prahové hodnoty, anebo horní a spodní laktátní prahové hodnoty, můžete trénovat v pásmech, která vycházejí z vašich individuálních prahových hodnot rychlosti a tempa. Doporučujeme, abyste si nastavili anaerobní prahovou hodnotu rychlosti a tempa jako minimální hodnotu pásma 5. Jestliže použijete i aerobní prahovou hodnotu, nastavte si ji jako minimální hodnotu pásma 3.

Můžete si vytvořit tréninkové cíle na základě zón rychlosti. Po synchronizaci tréninkových cílů pomocí aplikace FlowSync se při tréninku budete moci řídit pokyny tréninkového zařízení.

Při tréninku

V průběhu tréninku se můžete podívat, ve kterém pásmu momentálně trénujete, a také, kolik času jste strávili v každém z pásem.

Po tréninku

V tréninkovém přehledu uvidíte v M460 přehled o tom, kolik času jste strávili v každém z pásem rychlosti a silového výkonu. Po synchronizaci můžete ve webové službě Flow vidět podrobné vizuální informace o pásmech rychlosti a silového výkonu.