Nacházíte se tady: Trénink > Po tréninku

Po tréninku

Získejte okamžitou analýzu a hloubkové náhledy do svého tréninku prostřednictvím sporttesteru M460, aplikace Flow a webové služby Flow.

Tréninkový přehled ve vašem M460

Po ukončení každé tréninkové jednotky o ní získáte okamžitý přehled. Budete-li si chtít prohlédnout svůj tréninkový přehled později, přejděte do Diář, zadáte datum, a potom vyberete přehled tréninkové jednotky, který chcete vidět.

Pokaždé, když dosáhnete Osobního rekordu v průměrné dosažené rychlosti/tempu, překonané vzdálenosti nebo ve spálených kaloriích, M460 vás odmění. Výsledky Osobních rekordů jsou evidovány pro každý sportovní profil zvlášť.

Čas zahájení tréninku, jeho délka a překonaná vzdálenost.

Překonaná vzdálenost se zobrazí tehdy, jestliže jste měli zapnutou GPS nebo jestliže jste používali snímač rychlosti Polar Bluetooth® Smart.

Textová zpětná vazba k vašemu výkonu. Zpětná vazba je založena na rozdělení času tréninku mezi jednotlivá pásma srdeční frekvence, spotřebě kalorií a době trvání tréninku.

Pro více informací stiskněte tlačítko START.

Training benefit (Přínos tréninku) se zobrazí, jestliže jste použili snímač srdeční frekvence a trénovali celkem alespoň 10 minut v pásmech srdeční frekvence.

Čas, strávený v každém z pásem srdeční frekvence.

Tyto hodnoty můžete sledovat, jestliže jste trénovali se snímačem srdeční frekvence.

Průměrná a maximální hodnota srdeční frekvence je zobrazována v tepech za minutu a v procentech vaší maximální srdeční frekvence.

Tyto hodnoty můžete vidět, jestliže jste trénovali se snímačem srdeční frekvence.

Počet kalorií spálených při tréninku a procentní podíl tuku na spálených kaloriích.

Čas, strávený v každém z rychlostních pásem.

Zobrazí se tehdy, jestliže jste měli zapnutou GPS nebo jestliže jste používali snímač rychlosti Polar Bluetooth® Smart.

 

Průměrná a maximální rychlost/tempo při tréninku.

Zobrazí se tehdy, jestliže jste měli zapnutou GPS nebo jestliže jste používali snímač rychlosti Polar Bluetooth® Smart.

Průměrná a maximální kadence tréninku.

Zobrazí se tehdy, jestliže jste používali snímač silového výkonu Polar LOOK Kéo Power nebo snímač kadence Polar Bluetooth® Smart.

Průměrný a maximální silový výkon při tréninku.

Zobrazí se tehdy, jestliže jste používali snímač Polar LOOK Kéo Power.

Čas, strávený v každém ze silových pásem.

Zobrazí se tehdy, jestliže jste používali snímač Polar LOOK Kéo Power.

Maximální nadmořská výška, vystoupané metry/stopy a sestoupané metry/stopy).

Počet kol/etap a nejlepší a průměrný čas kola/etapy.

Pro více informací stiskněte tlačítko START.

Počet automaticky měřených kol/etap a nejlepší a průměrný čas automaticky měřeného kola/etapy.

Pro více informací stiskněte tlačítko START.

Aplikace Polar Flow

Po skončení každého tréninku synchronizujte M460 s aplikací Flow, což vám umožní provést rychlou analýzu dat. Aplikace Flow vám umožňuje získat rychlý přehled dat z vašich tréninků.

Další informace viz Aplikace Polar Flow.

Webová služba Polar Flow

Webová služba Polar Flow vám umožňuje analyzovat každý detail vašeho tréninku a zjistit si více informací o vašem výkonu. Sledujte svůj pokrok a podělte se o svoje nejlepší tréninkové jednotky s ostatními.

Další informace viz Polar Flow Web Service.