Nacházíte se tady: Funkce > Barometr

Barometr

Barometr nabízí tyto funkce:

  • Měření nadmořské výšky, překonaného výškového rozdílu při výstupu a sestupu:
  • Teplota při tréninku (lze sledovat na displeji)
  • Sklonoměr
  • Vliv nadmořské výšky na množství spálených kalorií

Sporttester M460 měří nadmořskou výšku s pomocí snímače atmosférického tlaku, který naměřený tlak převádí na nadmořskou výšku. Toto je ten nejpřesnější způsob, jak měřit nadmořskou výšku a změny nadmořské výšky (výstup / sestup) po kalibraci. Výstup a sestup jsou udávány v metrech/stopách. Strmost stoupání a klesání je udávána v procentech a stupních a při tréninku se zobrazuje pouze tehdy.

Pro zachování přesnosti měření nadmořské výšky je potřeba ji nově zkalibrovat pokaždé, když máte k dispozici spolehlivý vztažný bod, například nějaký vrchol nebo údaj z topografické mapy, případně, když se nacházíte na úrovni moře. Na přesnost měření nadmořské výšky mohou mít vliv změny tlaku způsobené proměnlivostí počasí nebo klimatizací.

Zobrazená teplota je teplota vašeho M460.

Nadmořská výška je automaticky zkalibrována přes GPS a dokud není zkalibrována, je zobrazována šedou barvou. Pro získání co nejpřesnějších hodnot nadmořské výšky doporučujeme provést ruční kalibraci pokaždé, když znáte svoji momentální nadmořskou výšku. Ruční kalibraci můžete provést v předtréninkovém náhledu, anebo v rychlém menu tréninkového náhledu. Další informace viz Rychlé menu..