Nacházíte se tady: Začínáme > Spárování snímačů s M460 > Snímač rychlosti Polar Bluetooth® Smart

Snímač rychlosti Polar Bluetooth® Smart

Existuje celá řada faktorů, které mohou mít vliv na rychlost vaší jízdy na kole. Jedním z nich je samozřejmě vaše fyzická kondice, velkou roli však hraje i počasí a proměnlivá svažitost terénu. Technologicky nejpokročilejší metodu, jak změřit působení faktorů, které mají vliv na vaši rychlost, nabízí aerodynamický snímač rychlosti.

 • Změří vaši aktuální, průměrnou a maximální rychlost.
 • Zaznamenávejte svoji průměrnou rychlost, abyste mohli sledovat svůj pokrok a zlepšování výkonu.
 • Lehký, ale pevný a snadno namontovatelný.

Spárování snímače rychlosti s M460.

Zkontrolujte, zda byl snímač rychlosti správně nainstalován. Další informace o tom, jak nainstalovat snímač rychlosti, naleznete v návodu na jeho použití.

Existují dva způsoby, jak můžete snímač rychlosti spárovat s M460.

 1. Jděte do General Settings > Pair and sync > Pair other device(Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat jiné zařízení) a stiskněteSTART.
 2. M460 začne snímač rychlosti vyhledávat. Snímač aktivujte několikerým otočením kola. Blikající červené světlo znamená, že je snímač aktivní.
 3. Jakmile bude snímač rychlosti nalezen, zobrazí se Polar SPD xxxxxxxx.
 4. Stiskněte START, objeví se text Pairing (Páruji).
 5. Jakmile bude spárování dokončeno, na displeji se zobrazí text Pairing completed(Spárování dokončeno).
 6. Zobrazí se textSensor linked to:(Snímač připojen k:) Zvolte Bike 1(Jízdní kolo 1), Bike 2(Jízdní kolo 2) nebo Bike 3(Jízdní kolo 3). Potvrďte tlačítkem START.
 7. Zobrazí se textSet wheel size (Nastavte rozměr kola). Nastavte rozměr a stiskněte tlačítko START.

  První cyklosnímač, který spárujete, bude automaticky spojen s Bike 1(Jízdním kolem 1).

nebo

 1. Stiskněte START v časovém náhledu, pro vstup do předtréninkového režimu.
 2. M460 začne snímač rychlosti vyhledávat. Snímač aktivujte několikerým otočením kola. Blikající červené světlo znamená, že je snímač aktivní.
 3. Zobrazí se identifikační číslo zařízení Pair Polar SPD xxxxxxxx (Spárovat Polar SPD xxxxxxxx). Zvolte Yes(Ano).
 4. Jakmile bude spárování dokončeno, na displeji se zobrazí text Pairing completed(Spárování dokončeno).
 5. Zobrazí se textSensor linked to:(Snímač připojen k:) Zvolte Bike 1(Jízdní kolo 1), Bike 2(Jízdní kolo 2) nebo Bike 3(Jízdní kolo 3). Potvrďte tlačítkem START.
 6. Zobrazí se textSet wheel size (Nastavte rozměr kola). Nastavte rozměr a stiskněte tlačítko START.

Měření rozměru kola

Zadání rozměru kol je předpokladem pro získání správných informací o cyklistickém výkonu. Rozměr kol svého jízdního kola si můžete zjistit dvěma způsoby:

Method 1(Postup 1)

Vyhledejte průměr v palcích nebo ve specifikaci ETRTO, vyražené na pneumatice. Tento údaj potom přiřaďte k rozměru kola v milimetrech v pravém sloupci tabulky.

ETRTO Průměr kola (v palcích) Nastavení rozměru kola (mm)
25-559 26 x 1,0 1884
23-571 650 x 23C 1909
35-559 26 x 1,50 1947
37-622 700 x 35C 1958
52-559 26 x 1,95 2022
20-622 700 x 20C 2051
52-559 26 x 2,0 2054
23-622 700 x 23C 2070
25-622 700 x 25C 2080
28-622 700 x 28 2101
32-622 700 x 32C 2126
42-622 700 x 40C 2189
47-622 700 x 47C 2220

Rozměry kol v této tabulce představují pouze orientační hodnoty, neboť rozměr kola závisí na jeho typu a na tlaku v pneumatikách.

Method 2(Postup 2)

 • Abyste získali co nejpřesnější hodnotu, změřte si kolo sami.
 • Použijte ventilek kola jako referenční bod doteku pláště se zemí. Od bodu doteku nakreslete na zemi čáru. Popojeďte dopředu o jednu plnou otočku kola. Pneumatika by měla se zemí svírat pravý úhel. V úrovni ventilku nakreslete na zemi další čáru, k vyznačení vzdálenosti, kterou kolo urazilo při jedné otočce. Změřte vzdálenost mezi těmito dvěma čarami.
 • Od této hodnoty odečtěte 4 mm, pro započtení vlivu vaší tělesné hmotnosti. Výsledná hodnota představuje obvod vašeho kola.