Nacházíte se tady: Trénink > Funkce při tréninku

Funkce při tréninku

Nahrát tréninkové kolo nebo etapu

Stiskněte tlačítko START pro záznam průběhu tréninkového kola nebo etapy. Tréninková kola nebo etapy lze nahrávat i automaticky. V nastavení sportovních profilů si nastavte Automatický záznam úseku na Vzdálenost úseku nebo Trvání úseku. Jestliže zadáte Vzdálenost úseku, nastavte vzdálenost, která představuje jedno absolvované kolo/etapu. Zadáte-li Trvání úseku, nastavte časový úsek, který představuje jedno absolvované kolo/etapu.

Uzamčení pásma srdeční frekvence, rychlosti nebo výkonu

Stiskněte a podržte tlačítko START pro uzamčení pásma srdeční frekvence, rychlosti nebo výkonu, které máte momentálně nastavené. Pro uzamčení/odemčení pásma stiskněte a podržte tlačítko START. Jestliže vaše srdeční frekvence, rychlost nebo výkon z uzamčeného pásma vybočí, budete upozorněni zvukovou signalizací.

Pásma srdeční frekvence, rychlosti a výkonu můžete aktivovat ve webové službě Flow. Pásma si můžete pro každý sportovní profil, k němuž jsou k dispozci, individuálně přizpůsobit. Pro změnu pásem se přihlaste do webové služby Flow a v pravém horním rohu klikněte na svoje jméno. Klikněte na Sportovní profily a na sportovní profil, který chcete změnit. Pásma lze nastavovat pod možnostmi Tepová frekvence, Nastaveni Rychlosti/tempa a Nastavení sily. Po změně pásem si je uložte do tréninkového zařízení prostřednictvím softwaru FlowSync.

Změnit fázi při fázovém tréninku

Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. Zobrazí se Rychlé menu. Vyberte v nabídce funkci Zahájit novou fázi a stiskněte tlačítko START. Pokud jste si při stanovení cíle zvolili automatickou změnu fáze, po dokončení aktuální fáze se fáze automaticky změní. Budete upozorněni zvukovým signálem.

Fázované tréninkové cíle si můžete vytvořit ve webové službě Flow. Další informace viz Tréninkové cíle..

Změnit nastavení v Rychlém menu

Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. Zobrazí seQuick menu (Rychlé menu). Některá nastavení můžete změnit i bez toho, že byste přerušili trénink. Další informace viz Quick Menu(Rychlé menu).