Nacházíte se tady: Trénink > Přerušení/ukončení tréninkové jednotky

Přerušení/ukončení tréninkové jednotky

1. Pro přerušení tréninkové jednotky stiskněte tlačítko ZPĚT . Zobrazí se text Záznam pozastaven a M460 přejde do režimu přerušení. Přejete-li si pokračovat v tréninku, stiskněte tlačítko START.

2. Pro ukončení tréninkové jednotky stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT po dobu tří vteřin, dokud se na displeji neobjeví text Záznam ukončen.

Doba přerušení není do celkového tréninkového času započítána.