Nacházíte se tady: Polar Flow > Synchronizace

Synchronizace

Data ze svého tréninkového počítače M460 můžete převádět prostřednictvím softwaru FlowSync přes kabel USB nebo bezdrátově pomocí technologie Bluetooth Smart® v aplikaci Polar Flow. K tomu, abyste mohli převádět data mezi M460 a webovou službou a aplikací Flow, musíte mít otevřený účet u firmy Polar a nainstalovaný software FlowSync. Jděte na adresu flow.polar.com/start, otevřte si účet u Polaru ve webové službě Polar Flow a stáhněte si a nainstalujte do svého osobního počítače software FlowSync. Z App Store nebo Google Play si do mobilu stáhněte aplikaci Flow.

Nezapomínejte na synchronizaci a aktualizaci svých dat mezi M460, webovou službou a mobilní aplikací, ať jste kdekoliv.

Synchronizace s webovou službou Flow prostřednictvím softwaru FlowSync

Pro synchronizaci dat s webovou službou Flow potřebujete software FlowSync. Jděte na adresu flow.polar.com/start a stáhněte si ji a nainstalujte předtím, než se do synchronizace pustíte.

 1. Zapojte mikrokonektor USB do M460 a druhý konec kabelu do osobního počítače. Přesvědčte se, že je spuštěný software FlowSync.
 2. Na počítači se otevře okno FlowSync a spustí se synchronizace.
 3. Po dokončení se objeví text Completed (Dokončeno).

Pokaždé, když připojíte M460 ke svému počítači, software Polar FlowSync převede vaše data do webové služby Polar Flow a uloží veškerá nastavení, která jste případně změnili. Jestliže synchronizace nezačne automaticky, spusťte FlowSync z ikony na počítači (Windows) nebo ze složky aplikací (Mac OS X). Pokaždé, když bude k dispozici nová aktualizace firmware, FlowSync vás na to upozorní a požádá vás, abyste si ji nainstalovali.

Jestliže ve webové službě Flow změníte nastavení, když máte M460 připojený k počítači, stiskněte tlačítko synchronizovat na FlowSync, aby nové nastavení bylo převedeno do vašeho M460.

Podporu a další informace o tom, jak používat webovou službu Flow, naleznete na support.polar.com/en/support/flow

Podporu a další informace o tom, jak používat software FlowSync, naleznete na support.polar.com/en/support/FlowSync.

Synchronizace dat s aplikací Flow.

Před započetím synchronizace je potřeba:

 • Mít otevřený účet u Polaru a nainstalovanou aplikaci Flow.
 • Mít tréninkový počítač M460 zaregistrovaný ve webové službě Flow a nejméně jedenkrát provedenou synchronizaci dat prostřednictvím softwaru FlowSync.
 • Mít na svém mobilním zařízení zapnutý Bluetooth a vypnutý letecký režim.
 • Mít M460 spárovaný s mobilním telefonem. Další informace viz Spárování snímačů s M460

Existují dva způsoby, jak můžete svá data synchronizovat:

 1. Přihlašte se do aplikace Flow a stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT na M460.
 2. Zobrazí se textConnecting to device (Připojuji se k zařízení), následovaný textem Connecting to app(Připojuji se k aplikaci).
 3. Po dokončení se zobrazí text Syncing completed (Synchronizace dokončena).

nebo

 1. Přihlašte se do aplikace Flow, jděte do Settings > General settings > Pair and sync > Sync data (Nastavení > Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Synchronizovat data) a stiskněte tlačítko START na M460.
 2. Zobrazí se textConnecting to device (Připojuji se k zařízení), následovaný textem Connecting to app(Připojuji se k aplikaci).
 3. Po dokončení se zobrazí text Syncing completed (Synchronizace dokončena).

Když synchronizujete M460 s aplikací Flow, vaše tréninková data jsou také automaticky zálohována do webové služby Flow přes internetové připojení.

Pro podporu a více informací o tom, jak používat aplikaci Polar Flow, jděte na support.polar.com/en/support/Flow_app.