Nacházíte se tady: Funkce > Chytrá upozornění (Android)

Chytrá upozornění (Android)

Díky funkci chytrých upozornění můžete dostávat upozornění na příchozí hovory, zprávy a oznámení z aplikací na M460. Na M460 se zobrazí stejné upozornění jako na displeji telefonu. Chytrá upozornění jsou blokována při ortostatickém testu, Fitness Testu a trénincích, při kterých používáte intervalový časovač.

 • Dbejte na to, abyste měli v telefonu nainstalovaný Android verze 5.0 nebo novější.
 • Dbejte na to, abyste měli v M460 nainstalovaný nejnovější firmware.
 • K tomu, abyste mohli funkci chytrých upozornění používat, potřebujete mobilní aplikaci Polar Flow pro Android a cyklopočítač M460 musí být s touto aplikací spárován. Aby chytrá upozornění fungovala, musíte mít na telefonu spuštěnou aplikaci Polar Flow.
 • Vezměte prosím na vědomí, že když je funkce chytrých upozornění zapnutá, budou se baterie v M460 i v telefonu vybíjet rychleji vlivem zvýšené aktivity Bluetooth.

Funkčnost jsme ověřili na několika nejběžnějších modelech telefonů, jako je Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Nexus 5, LG G4, Sony Xperia Z3. U jiných modelů telefonů s operačním systémem Android 5.0 se může funkčnost lišit.

Nastavení

K tomu, aby cyklopočítač M460 mohl přijímat upozornění a oznámení, musí být spárovaný s aplikací Flow. M460 i telefon musíte mít také správně nastaveny.

Po aktualizaci firmwaru cyklopočítače M460 jej musíte znovu spárovat s aplikací Flow, aby se zobrazilo nastavení chytrých upozornění. Pokud je znovu nespárujete, nebude nastavení vidět.

Upozornění jsou defaultně vypnuta. Můžete si je zapínat a vypínat v cyklopočítači M460 nebo v aplikaci Polar Flow.

M460

Funkci chytrých upozornění si v cyklopočítači M460 můžete zapínat a vypínat následovně:

V přístroji M460 jděte do Menu > Nastavení > Obecná nastavení > Chytrá upozornění.

 • Pokud chcete dostávat upozornění a vidět obsah upozornění na displeji, zvolte Zap.
 • Pokud nechcete, aby se obsah upozornění zobrazoval na displeji, zvolte Zap. (bez náhledu). Budete jen informováni, že jste obdrželi upozornění.
 • Pokud nechcete do cyklopočítače M460 přijímat žádná upozornění, zvolte Vyp..

Aplikace Flow

Zapínání a vypínání funkce chytrých upozornění v mobilní aplikaci Polar Flow provedete následovně.

 1. Otevřete mobilní aplikaci Polar Flow.
 2. Jděte do nabídky Zařízení.
 3. V nabídce Oznámení z telefonusi zvolte Zap., Zap. (bez náhledu) nebo Vyp.
 4. Synchronizujte M460 s mobilní aplikací stisknutím a podržením tlačítka ZPĚT na cyklopočítači.
 5. Na displeji M460 se zobrazí Upozornění zapnuta nebo Upozornění vypnuta.

Po každé změně nastavení funkce upozornění v mobilní aplikaci Polar Flow nezapomeňte M460 s mobilní aplikací synchronizovat.

Telefon

K tomu, abyste mohli přijímat upozornění ze svého telefonu do M460, musíte tuto funkci aktivovat pro mobilní aplikace, z nichž chcete upozornění přijímat. Upozornění jsou zapnutá defaultně, ale můžete zkontrolovat, jestli jsou zapnutá nebo vypnutá, buď v nastavení mobilní aplikace, nebo v nastavení upozornění aplikací v telefonu se systémem Android. V uživatelské příručce k mobilnímu telefonu najdete další informace k nastavení upozornění v aplikacích.

Aplikace Polar Flow pak musí dostat svolení číst upozornění z vašeho telefonu. Aplikaci Polar Flow musíte poskytnout přístup k upozorněním z vašeho telefonu (tj. umožnit jí přijímat upozornění v aplikaci Polar Flow). Aplikace Polar Flow vám poskytne nápovědu, jak přístup povolit, pokud to budete potřebovat.

Použití

Když vám přijde nějaké upozornění, M460 vás o tom uvědomí zvukovou signalizací. Na kalendářní akci nebo zprávu budete upozorněni jedenkrát, zatímco upozornění na příchozí hovory se bude opakovat, dokud na cyklopočítači Polar M460 nestisknete tlačítko ZPĚT nebo hovor nepřijmete, anebo po 30 vteřinách.

Na displeji se zobrazí jméno volajícího, pokud máte volajícího uloženého v telefonním seznamu v mobilním telefonu a jméno obsahuje pouze základní znaky latinky a speciální znaky těchto jazyků: francouzštiny, finštiny, švédštiny, němčiny, norštiny nebo španělštiny.

Odmítnutí upozornění

Upozornění lze odmítnout ručně nebo vypršením času. Jestliže upozornění odmítnete ručně, zmizí také z displeje telefonu, v případě vypršení času se upozornění odstraní jen z cyklopočítače M460, ale na telefonu bude dál vidět.

Chcete-li upozornění odmítnout:

 • Ručně: Stiskněte tlačítko ZPĚT.
 • Vypršením času: Upozornění zmizí po 30 vteřinách, pokud je neodmítnete ručně.

Blokování aplikací

V aplikaci Polar Flow můžete blokovat upozornění od některých aplikací. Jakmile z některé aplikace přijmete do cyklopočítače M460 první upozornění, bude tato aplikace uložena v Zařízení > Blokování aplikací a pokud budete chtít, tak si ji můžete zablokovat.

Chytrá upozornění jsou blokována, pokud je na M460 zapnutý náhled segmentu Strava Live Segment. Jestliže chcete přijímat chytrá upozornění například během delšího segmentu, můžete je aktivovat změnou tréninkového náhledu.