Nacházíte se tady: Funkce > Chytré koučování > Test fyzické kondice

Test fyzické kondice

Kondiční test od Polaru je snadný, rychlý a bezpečný způsob, jak odhadnout aerobní (kardiovaskulární) zdatnost jedince v klidovém stavu. Výsledek, hodnota Polar OwnIndex, je srovnatelný s maximální spotřebou kyslíku (VO2max), která se běžně používá k hodnocení aerobní kondice. Dlouhodobá intenzita vašeho tréninku, srdeční frekvence, proměnlivost srdeční frekvence v klidovém stavu, pohlaví, výška a tělesná hmotnost, to všechno jsou faktory, které OwnIndex ovlivňují. Kondiční test od Polaru byl vyvinut pro zdravé dospělé osoby.

Aerobní zdatnost vypovídá o tom, jak dobře váš kardiovaskulární systém zásobuje tělo kyslíkem. Čím lepší je vaše aerobní zdatnost, tím silnější je vaše srdce, a tím efektivněji pracuje. Dobrá aerobní zdatnost má velký vliv na vaše zdraví. Pomáhá například snížit riziko vysokého krevního tlaku a riziko kardiovaskulárních nemocí a infarktu. Přejete-li si svoji aerobní zdatnost zlepšit, znatelnou změnu hodnoty OwnIndex je možné pozorovat v průměru již po šesti týdnech pravidelného tréninku. Méně zdatní jedinci zaznamenají pokrok ještě rychleji. Čím je vaše aerobní zdatnost lepší, tím menších zlepšení hodnot OwnIndexu budete dosahovat.

Ke zlepšení aerobní zdatnosti je nejvhodnější takový druh tréninku, který zaměstnává velké svalové partie. Mezi takové aktivity patří například běhání, jízda na kole, chůze, veslování, plavání, bruslení nebo běh na lyžích. Svůj pokrok začněte sledovat tak, že v prvních dvou týdnech si OwnIndex změřte několikrát, abyste získali výchozí hodnoty, a poté test opakujte přibližně jedenkrát za měsíc.

Pro zajištění spolehlivosti výsledků testu je potřeba dodržovat tyto základní podmínky:

  • Test můžete provádět kdekoliv - doma, v kanceláři, ve sportovním klubu - za předpokladu, že při něm nebudete rušeni. Neměly by být slyšet žádné rušivé zvuky (např. z televize, rádia nebo telefonu) a neměl by na vás nikdo mluvit.
  • Test provádějte vždy ve stejném prostředí a ve stejnou hodinu.
  • 2-3 hodiny před testováním nejezte nic těžkého a nekuřte.
  • V den testu i den před ním se vyhýbejte fyzickému vypětí, alkoholu a farmaceutickým stimulantům.
  • Měli byste být uvolnění a klidní. Před zahájením testu si lehněte a 1–3 minuty odpočívejte.

Před testem

si připněte snímač srdeční frekvence. Další informace viz Wear Heart Rate Sensor(Používání snímače srdeční frekvence).

Před započetím testu se ujistěte, že jste přesně zadali svoje fyzická nastavení, včetně frekvence tréninku do Settings > Physical settings(Nastavení > Fyzická nastavení)

Provedení testu

K provedení testu svojí fyzické kondice přejděte naTests > Fitness Test > Relax and start the test(Testy > Test fyzické kondice > Uvolněte se a spusťte testování).

  • Objeví se textSearching for heart rate (Hledám srdeční frekvenci). Jakmile bude srdeční frekvence nalezena, na displeji se zobrazí graf srdeční frekvence, graf vaší aktuální srdeční frekvence a pokynLie down & relax (Lehněte si a uvolněte se). Zůstaňte uvolnění, zbytečně se nehýbejte a nekomunikujte.
  • Stisknutím tlačítka ZPĚTmůžete test v kterékoliv jeho fázi přerušit. V tom případě se zobrazí textTest canceled (Test zrušen).

Jestliže M460 nedokáže zachytit signál vaší srdeční frekvence, objeví se text Test failed (Test se nezdařil). V takovém případě byste měli zkontrolovat, zda jsou elektrody snímače srdeční frekvence navlhčené, a zda textilní hrudní pás dobře přiléhá.

Výsledky testů

Po ukončení testu uslyšíte dvojí pípnutí, spolu s popisem výsledku testu a odhadnutou hodnotou vaší VO2max.

Zobrazí se dotazUpdate to VO2max to physical settings? (Uložit hodnotu VO2max do fyzických nastavení?)

  • Zvolte Yes (Ano) pro uložení vaší hodnoty do Physical settings(Fyzických nastavení).
  • No (Ne) zadejte pouze tehdy, jestliže znáte hodnotu své nedávno změřené VO2max a pokud se tato hodnota liší o více než jednu třídu zdatnosti od výsledku.

Nejnovější výsledek svého testu naleznete v Tests > Fitness test > Latest result(Testy > Test fyzické kondice > Poslední výsledek). Zobrazí se pouze výsledek posledního testu.

Chcete-li vidět analýzu výsledků svých testů fyzické kondice, přejděte do webové služby Flow a v diáři si vyberte test, který si chcete detailně prohlédnout.

Třídy zdatnosti

Muži

Věk / roků Velmi nízký Nízký Uspokojivý Střední Dobrý Velmi dobrý Elitní
20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 > 62
25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 > 59
30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 > 56
35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 > 54
40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 > 51
45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 > 48
50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 > 46
55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 > 43
60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 > 40

Ženy

Věk / roků Velmi nízký Nízký Uspokojivý Střední Dobrý Velmi dobrý Elitní
20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 > 51
25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 > 49
30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 > 46
35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 > 44
40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 > 41
45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 > 38
50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 > 36
55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 > 33
60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 > 30

Tato klasifikace vychází z literární rešerše 62 studií, při nichž byla hodnota VO2max měřena přímo u zdravých dospělých jedinců v USA, Kanadě a 7 evropských zemích. Odkazy: Shvartz E, Reibold RC. Normy aerobní zdatnosti mužů a žen ve věku od 6 do 75 let: shrnutí. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

Vo2max

Existuje jasná spojitost mezi maximální spotřebou kyslíku (VO2max) a kardiorespirační zdatností, protože zásobování tkání kyslíkem závisí na funkci srdce a plic. VO2max (maximální spotřeba kyslíku, maximální aerobní síla) je maximální rychlost, s jakou tělo dokáže spotřebovávat kyslík při maximálně namáhavém cvičení; má přímou spojitost s maximální schopností srdce zásobovat svaly krví. VO2max lze změřit nebo odhadnout pomocí testů fyzické kondice (např. test maximální tréninkové zátěže, test submaximální tréninkové zátěže, test fyzické kondice od firmy Polar). VO2max je dobrým ukazatelem kardiorespirační zdatnosti a dobrou indicií pravděpodobné výkonnosti při vytrvalostních sportovních podnicích, jako jsou např. přespolní běh, cyklistika, běh na lyžích a plavání.

VO2max lze vyjádřit buďto v mililitrech za minutu (ml/min = ml ■ min-1), anebo lze jeho hodnotu vydělit tělesnou hmotností v kilogramech (ml/kg/min = ml ■ kg-1 ■ min-1).