Nacházíte se tady: Funkce > Smart Coaching > Tréninková zátěž a regenerace

Tréninková zátěž a regenerace

Tréninková zátěž je textová zpětná vazba týkající se namáhavosti určitého tréninku. Tréninková zátěž se vypočítá podle spotřeby kritických zdrojů energie (uhlohydrátů a proteinů) při cvičení.

Funkce Tréninková zátěž umožňuje vzájemně srovnávat zátěž různých typů tréninků. Můžete například porovnávat zátěž dlouhého cyklistického tréninku s nízkou intenzitou s krátkým běžeckým tréninkem o vysoké intenzitě. Aby bylo srovnání tréninků přesnější, převedli jsme tréninkovou zátěž na přibližný odhad potřeby regenerace.

Popis tréninkové zátěže uvidíte po každém tréninku v přehledu tréninku v aplikaci Polar. Odhadovanou potřebu regenerace u různých úrovní tréninkové zátěže najdete zde:

  • Mírná 0–6 hodin
  • Obstojná 7–12 hodin
  • Náročná 13–24 hodin
  • Velmi náročná 25–48 hodin
  • Extrémní více než 48 hodin

Podrobnou analýzu tréninku s přesnější hodnotou tréninkové zátěže u každého tréninku najdete ve webové službě Polar Flow.

Míra regenerace se počítá z kumulativní tréninkové zátěže, denní aktivity a odpočinku za posledních 8 dní. Nedávnější tréninkové jednotky a aktivita mají větší váhu, než ty dřívější, a mají proto na vaši míru regenerace největší vliv. Vaše aktivita mimo trénink je sledována pomocí vestavěného 3D akcelerometru, který zaznamenává pohyby zápěstí. Provádí analýzu frekvence, intenzity a nepravidelnosti vašich pohybů, v kombinaci s vašimi fyzickými údaji, a umožňuje vám sledovat, jak jste aktivní mimo trénink. Kombinací denní aktivity s tréninkovou zátěží získáte pravdivý obraz o potřebné míře regenerace. Průběžné sledování hodnot míry regenerace Vám pomůže lépe rozpoznat své osobní hranice, vyhnout se přetrénovanosti, nebo naopak podtrénovanosti a přizpůsobit intenzitu tréninku a jeho délku denním a týdenním cílům.