Nacházíte se tady: Funkce > GPS > Zpět na začátek

Back to start (Zpět na začátek)

Funkce Back to start (Zpět na začátek) vás nasměruje zpět na výchozí stanoviště tréninkové jednotky.

Návod k použití:

  1. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. Zobrazí se Quick menu (Rychlé menu).
  2. Zadejte Set location guide on(Nastavit průvodce lokalitou). Zobrazí se text Location guide arrow view set on (Nastaven náhled průvodce lokalitou se směrovkami) a M430 přejde k náhledu Back to Start (Zpět na začátek).

Návrat na výchozí stanoviště:

  • Držte M430 vodorovně před sebou.
  • Nezastavujte se, aby M430 dokázal určit, kterým směrem se pohybujete. Směrovka vám ukáže, kterým směrem leží vaše výchozí stanoviště.
  • Při návratu na výchozí stanoviště se vždy nechte vést směrovkou.
  • M430 ukazuje rovněž souřadnice směrového vektoru a vzdušnou vzdálenost mezi vámi a výchozím stanovištěm.

Nacházíte-li se v neznámém prostředí, mějte vždy po ruce mapu, pro případ, že by M430 ztratil satelitní signál nebo že by došlo k vybití baterie.